Sağlıkta “dönüşüm programı” adı altında her gün yeni yasalar ve yönetmelikler çıkarıldığını bu düzenlemelerin sağlık mesleklerinin özüne zarar verdiğini iddia eden İskenderun Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES), İskenderun Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Baştabipliği önünde eylem yaparak hükümet aleyhine slogan attılar.
sıte ıcın copy“Toplumcu Bir Sağlık Sistemi İstiyoruz”
Sağlık mesleğine yaklaşımın hastalandıktan sonra muayene olmak anlamına gelmediğini açıklayan İskenderun Ses Temsilciliği Eğitim Sekreteri Hasan Dolğun, 14 Mart günü sağlıkçıların aciller dışında hizmet vermeyeceğini söyledi. Toplumcu bir sağlık sistemi oluşturuncaya ve demokratik çalışma koşulları sağlanıncaya dek mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Dolğun; “bu mücadele kapsamında iş – işyeri, ücret ve gelecek güvencesi; can güvenliği için, nitelikli bir hizmet verebilecekleri çalışma hayatı, toplumcu bir sağlık sistemi için; 14 Mart 2014 günü aciller dışında hizmet veremeyeceğiz. Tüm emekçileri 14 Mart’a kadar yapacağımız etkinliklere katılmaya ve 14 Mart günü taleplerimiz için alanlarda, omuz omuza grev’de olmaya davet ediyoruz” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.