Arsuz Belediyesi, ‘Toplumcu Belediyecilik ve Kent Konseyi’ paneli düzenledi. Arsuz İlçesi Gümüş Otel toplantı salonunda gerçekleşen panele Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İskender Sayek panel forum yöneticisi olarak katıldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Aziz Konukman ile Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Ekber Doğan ve Çankaya Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Mimar Ali Ulusoy’da konuşmacı olarak katıldılar.

Başkan Culha: Yönetim Anlayışımızı Geleceğe Taşıyacağız

içerik 1(176) içerik 2(208) imagesSaygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan panelin ilk konuşmasını Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha yaptı. Arsuz İlçesinin 8 belde ve 25 köyün birleşiminden oluşmuş, 34 mahalleye haiz dünyada ve Türkiye’de eşi benzeri ender görülen doğal güzelliklere sahip bir ilçe olduğuna vurgu yaptı. Arsuz Kent Konseyinin alt yapısını oluşturmak için ve tüzüğünü hazırlamak üzere hazırlıklara başlandığını kaydeden Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha; “bu alt yapı ve hazırlıkların doğru ve bilimsel verilere dayanarak devam etmesi ve ayrıca kent kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ‘Toplumcu Belediyecilik ve Kent Konseyi’ temalı bu panel ve forum düzenlenmiştir. Ayrıca; kente sahip çıkma, aktif katılım ve çözüm ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentleri sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir ortaklık modeli olarak ta tanımlanan bu kent konseyleri yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik bilincinin geliştirilmesini, çok aktörlü ve ortaklı yönetim tarzının benimsenmesini sağlamaktadır” dedi.

Arsuz Belediyesinde Tek Merkezden Yönetime Son!
Arsuz Kent konseyinin devreye girmesiyle bu güne kadar olan tek merkezden yönetim anlayışının yerini, birlikte yönetime bırakacağına dikkat çeken Başkan Nazım Culha; “bunlar; katılımcılık ilkesi, şeffaflık ilkesi ve hesap verilebilirlik ilkesi olarak özetlenebilir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gerçekleşebilmesi içinde katılımcılık ilkesinin gerçekleşmesi şarttır. Her şeyi ben bilirim dayatması noktasından hareket ile ne sonuca ulaşılacağını, ne doğru hizmet yapılabileceğini ne de kamu kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılabileceğini asla düşünmüyoruz. Bizler Arsuz ilçemiz için yapacağımız önemli hizmetleri ve üreteceğimiz projeleri sizlerle, belediye meclisimizle ve encümenimizle istişare etmek sureti ile yapmayı hedefliyoruz” açıklamasına yer verdi.

Prof. Dr. İskender Sayek; Önceliğimiz Toplumun Çıkarları Olacaktır
Böylesine bir paneli yönetmekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. İskender Sayek, iyi bir modeli oluşturabilmek için ilk adımların atıldığına dikkat çekti. Toplumcu Belediyeciliğin toplumun çıkarlarını öncelik edinen olarak tanımlanabildiğine vurgu yapan Sayek, toplumdan beslenerek süreçlerini yürüten bir belediyecilik kavramının toplumcu belediyeciliğin temeli olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İskender Sayek’in konuşmalarının ardından Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Aziz Konukman ile Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Ekber Doğan ve Çankaya Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Mimar Ali Ulusoy panelin sunumunu gerçekleştirdiler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.