İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı. 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince 01.09.2014 Pazartesi günü Saat 14.00’da yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Zabıta Haftası, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlandı. Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Belediye olarak şeffaf bir yönetim anlayışı içerisindeyiz. Aldığımız her kararda halkımızın menfaatini düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kararlarımızı alırken ortak aklın doğrultusunda hareket ediyoruz. Halkımız hizmetin en güzeline layıktır. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi. Toplantıda, gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı:

IMG_0282 IMG_0288 IMG_0292 IMG_0300G Ü N D E M:

1- Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinin meclisce görüşülmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi fiyat tarifeleri okunmuş kabul edildi. Teklif oybirliği ile red edildi.
2- Sarıseki Meslek Yüksekokulu ihalesi ile ilgili Mekin Orak-Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin uzlaşma talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü teklifi oybirliği ile reddedildi.
3- Belediyemizin de ortak olduğu Teknopark Hatay A.Ş. Kurucu Şirketi ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan sözleşmenin tasdiki ve bu sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi oybirliği ile kabul edildi.
4- Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2014 Yılı içerisinde 1 adet Çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi oybirliği ile kabul edildi.
5- Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğinin (Seri No:45) 3.1 Maddesi gereğince Meclisimizce tespit edilecek tarifelerin Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tabloya işlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmaz gayrimenkullerin ihale yoluyla satışının yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi çekildi.
7- Şevre mıntıkası 916 ve 918 adalarda ölçülü blok çizilmesi ve 918 adanın güneyinde mevcut 7 mt.’lik yaya yolunun plana işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.
8- Frenkçiftliği mıntıkasında yer alan üniversite alanı içerisinden geçen 20 mt. genişliğindeki trafik yolunun kaldırılarak üniversite alanının bütünlüğü sağlandığı ve üniversite alanı ile konut adaları arasındaki 15 mt.’lik trafik yolunun 20 mt.’ye çıkarılarak yol devamlılığın sağlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.
9- Frenkçiftliği mıntıkası 269, 270, 271, 272, 274, 907 nolu adalar ve 1059, 1060, 1061, 1063 nolu parsellerde ölçülü blok çizilmesi, imar hatlarının mülkiyet sınırlarına getirilmesi, planlama alanın kuzeyinde yer alan 15 mt.’lik trafik yolunun 17 mt.’ye çıkarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10- Belediye Meclis Üyesi Fatma Korçak’ın yazılı önergesi okundu olarak kabul edildi. Gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilen, Halk Eğitim Merkezi önündeki sokağın adının Sanat Sokağı olarak adlandırılması hakkındaki önerge geri çekildi.
Belediye Meclisi, 4 Eylül 2014 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda toplanmak üzere oturumu kapattı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.