İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 05.02.2013 Salı günü saat 14.00’da Meclis Başkanvekili Özer Çağşar başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Gündem dışı konuşmalarda gündeme gelmesi üzerine, Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, Katı Atık Değerlendirme Tesisi arıtma tesisinden çıkan çamurların 10 yılı aşkın süredir aynı şekilde biriktiğini, bu biriktirme işleminin bu dönemle ilgili olmadığını söyledi. Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi yapımı için geçmiş belediye yönetiminde karar alındığını anımsatan Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, “Kurumlarda aslolan hizmetlerde sürekliliktir. Önceki dönem belediye yönetimi döneminde karar alındı. Şimdiki yönetim devam ettiriyor.Bu çöp fabrikası her şeye rağmen İskenderun için bir ihtiyaçtır” diye konuştu. Arıtma tesisinden çıkan çamurların Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi projesi kapsamında kompost olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, ancak tesiste proje değişikliği, yer tesliminin geç yapılması ve bir dizi bürokratik nedenlerle geciktiğini söyledi. Meclis Başkanvekili Özer Çağşar konuşmasında, “Bu tesis zamanında bitmiş olsaydı, biriken çamurlar Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde işlenecekti. Kompost tesis tamamlandı. Firmanın bu çamurları işleme konusunda talebi var” dedi. Eski, kullanım ömrünü tamamlayan içmesuyu şebekesinin değişme çalışmasının sürdüğünü, bunun altyapı çalışması olduğunu, su şebekesi için asfaltın kazılması nedeniyle bazı sıkıntılar olabileceğini ifade eden Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, bazı mahallelerde çalışmanın tamamlandığını, halkın yeni içmesuyu şebekesinden su aldığını, çalışma tamamlanan yerlerin asfaltlanacağını söyledi. Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, “Kanalizasyon altyapı çalışması yaparken de bazı sıkıntıları yaşadık. Sonuca baktığımızda çok düzgün çalışan kanalizasyon sistemi var. İçmesuyunda da aynı şeyi yaşayacağız. İçmesuyu şebekesi döşenen mahalleler tertemiz yeni şebekeyle su almaktadır. Projenin aralık ayında bitmesi planlanıyor. Hem yeni içmesuyu şebekesinden musluktan akan su içilecek hem de asfalt çalışmasını yavaş yavaş bitirmiş olacağız. Bu çok büyük katkıdır İskenderun için” diye konuştu.

Belediye Meclisi, aşağıdaki gündem maddelerini şu şekilde karara bağladı:

G Ü N D E M:

1- Aşkarbeyli Mıntıkası 2802 Nolu parselin kentsel dönüşüm alanı yapılması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki İmar Komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.


2- Gecekondu Önleme Bölgelerinde yapılacak olan konutların tespiti ve dağıtımını denetlemek üzere ihtisas komisyonunun seçilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki İmar Komisyonu raporu okundu. İşaret usulü ile yapılan oylama sonucunda karara gerek olmadığına oyçokluğu ile karar verildi.

Meclis, 1 Mart 2013 Cuma günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.