Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 02.08.2013 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, ramazan ve kadir gecesi kutlandı. Toplantıda DSC_0284.yaptı konuşmasında, Ortadoğu’da sıkıntılar yaşanırken, birlik içerisinde olmanın önemine değinen Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Ormanı gözden kaçırmadan ağaca bakmak veya ağacı gözden kaçırmadan ormana bakmak. Bugün dünyada birbuçuk milyar müslüman yaşıyor. Bu birbuçuk milyar müslüman batının sömürgesi vaziyetinde. Alttan petrol, doğalgazı alıyorlar, üstte milleti birbirine kırdırıyorlar. Üstüne üstlük birbuçuk milyarı da aşağılıyorlar. Biz birlikte olmadıkça yarın tehlike bizde. Başka çaremiz yok birleşeceğiz, beraber olacağız. Afganistan’dan Mısır’a kadar olan bölgede eğer Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durabilmişse Mustafa Kemal’in sayesindedir. Türkiye Cumhuriyetinin laik, demokratik ve çağdaş olmasındandır” dedi.
Gündeme gelmesi üzerine, yüzde 75 su kaybına neden olan eski şebekenin, altyapının yaratacağı sıkıntılar göze alınarak, içmesuyu yeni şebeke döşeme çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “İskenderun’un 30 yıllık sorunlarını çözüyoruz. Biz bundan 40-50 yıl sonrasına dönük çalışma yapıyoruz. 20 yıldır su gelecek dendi niye gelmedi. Çünkü risk göze alınamadı. Eski şebekeden günde 100 bin ton su basılıyor 75 bin ton kayıp. Proje olduğu gibi değişti. İhtiyaç vardı söyleniyordu, söylemek farklı yapmak farklı. Yapınca toz oluyor, şikayet oluyor büyük ameliyattır bu. Önemli olan tanıyı koymak ve operasyonu gerçekleştirmek. Önemli olan yapmak. Hiçbir zaman büyük cerrahiden kaçmadım. Küçük cerrahiyi herkes yapar. Ben teleferik lazım diyorum benden sonra gelen yapsa ben mi yaptım diyeceğim. Kim yaparsa Allah razı olsun” diye konuştu. Su şebekesi şartnamesinde işin bitim tarihinin 31 Aralık 2014 olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Ekibi arttırın, bir an önce bitsin ve halkın bu ızdırabı dinsin dedik. Gece gündüz çalıştılar. Su çalışması sözleşme tarihinden önce bitecek” dedi. Halkın beklentisi olan çalışma ve hizmetlerin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “İskele ziyaret gibi olmuş. İskele İskenderun halkının beklentisiydi” diye konuştu. 2006 yılında sel olduğunu, drenaj kanalları yapıldığını, ikinci bölümün de yapımının sürdüğünü anımsatan Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Artık sel olmaz. Gürsel, Meydan mahallesi 35 yıldır her yağmurda sel altındaydı. Bu sene kuru kış geçirecek onlar” dedi. Gündeme gelmesi üzerine, Şahin Tepesi’nde eskiden kalan su sıkıntısı olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Kamil Turan, “Şahin tepesinde su şebeke borusu yoktu. Buranın su hattını biz çektik. Şebeke çalışmasından dolayı toz oluyor ama halk basınçlı su geldiğini, musluktan akan suyu içeceğini bildiği için sıkıntıları anlayışla karşılıyor. DSC_0311.Asfalt çalışması da yapılıyor. Mustafa Kemal Mahallesi çok güzel asfaltlandı” diye konuştu. Su çalışmasının gece gündüz çalışılarak bir an önce bitirilmesinin önemli olduğunu belirten Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Doğan Erten, Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek’e, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olması ve yaptığı hizmet ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Doğan Erten, “Bu meclis önünde grup başkan vekili olarak size tekrar teşekkür ediyorum. Bu imar planını kazandırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Biz her zaman doğruların yanındayız. Bu şehrin, şehrin emini olarak belediye başkanısınız. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkesin belediye başkanısınız. Ondan dolayı, doğruları yaptığınız müddetçe sizin arkanızdayız. Destek veriyoruz. Bu memlekete suyu kazandırdınız size teşekkür ediyoruz. Bu memleketin çöp sorununu çözdünüz, çöp fabrikasını kazandırdınız size teşekkür ediyoruz. Bunu her yerde de söylüyoruz. Size teşekkür ediyoruz başkanım” dedi. Çalışmaların hep birlikte yapıldığını belirten Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Bütün meclise, personele, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. İmar planının parsel bazında yapılmadığını, basit plan olmadığını, halkın plana rahatlıkla itiraz yapmasının da belediyenin demokratik çalıştığının bir göstergesi olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Kamil Turan, şöyle konuştu: “İmar planına 2709 itiraz gelmişse İskenderun Belediyesinin demokratik bir şekilde çalıştığının göstergesidir. Halk itirazı yaptı. İnsanların rahat ulaşabildiği, sıkıntısını rahat iletebildiği idare demektir. İmar planı parsel bazında yapılmadı. İmar Müdürlüğündeki arkadaşlar işi çalışmış, iyi denetlemişler. Komisyon da iyi netice vermiş. Bu basit plan değil.”

Belediye Meclisi, gündemdeki maddeleri şu şekilde karara bağladı:
G Ü N D E M:
1- Sarıseki Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 27 sayılı kararı ile alınmış bulunan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.
2- Sarıseki Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 29 sayılı kararı ile alınmış bulunan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.
3- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ve elde edilen sayısal halihazırlar kapsamında mevcut plan ile birlikte ilave olarak planlanması düşünülen alanın İlave + Revizyon İmar Planının yaptırılabilmesi için 5393 Sayılı Yasanın 18/c maddesi uyarınca, Belediye Meclisince görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
4- Belediyemiz Meclisince kent merkezi için yapılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan itirazların Belediye Meclisince gruplandırılarak görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
5- İskenderun İçme Suyu Şebeke İnşaatı Yapım Giderlerine İller Bankasından bu iş için açılan krediden 15.000.000,00 TL Ek ödenek eklenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
6- Nuri Üysen Camii yanındaki Parka Ali İsmail KORKMAZ adı verilmesi ile ilgili yazılı önergenin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Belediye Meclisi, 5 Ağustos 2013 Pazartesi günü saat 09.30’da toplanmak üzere oturumu kapattı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.