DSC_0318Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuyu görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 16.08.2013 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda olağanüstü olarak toplandı. Meclis Başkanvekili Özer Çağşar başkanlığında başlayan toplantı, Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek başkanlığında devam etti. DSC_024805.08.2013 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında, Belediyemiz Meclisince kent merkezi için yapılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan itirazların Belediye Meclisince gruplandırılarak görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporlarının 98 adedi görüşülmüştü. Kalan 29 adet İmar Komisyonu Raporu’nun da 16.08.2013 tarihli olağanüstü toplantıda görüşülmesiyle, toplam 127 adet İmar Komisyon Raporu görüşülerek, karara bağlanmış oldu.
DSC_0258G Ü N D E M:
1- Belediyemiz Meclisince kent merkezi için yapılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan itirazların Belediye Meclisince gruplandırılarak görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu tarafından hazırlanan raporların görüşülmesine devam edildi. Toplantıda 29 adet İmar Komisyon Raporu görüşülerek, karara bağlandı. Belediye Meclisi, gündem maddesinin görüşülmesinin tamamlanmasıyla, oturumu kapattı. Belediye Meclisi’nin olağan toplantısı, 5 Eylül 2013 Perşembe günü saat 14.00’de yapılacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.