Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 05.09.2013 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Başkan Vekili Hayati Çepni başkanlığında toplandı.
Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, şu şekilde karara bağlandı.

G Ü N D E M:

DSC_0280 DSC_0287 DSC_02881- Belediyemiz Meclisince kent merkezi için yapılmış olan Revizyon İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili 128 nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi kabul edildi.
2- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Prinçlik Mevkii Kıyı ve Art alanlarında İlave + Revizyon İmar Planının yaptırılması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.
3- Nuri Üysen Camii yanındaki Parka Ali İsmail KORKMAZ adı verilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.
4- 08.07.2013 Gün ve 73 Sayılı meclis kararının tashih edilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi kabul edildi.
5- İçme Kullanma Sularından Numune Alma ve Analizlerin yaptırılmasına ilişkin İşbirliği Protokolünün kabul edilmesi ve Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü ile imzalanması için Belediye Başkanı Dr. Yusuf H. CİVELEK’e yetki verilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi kabul edildi.
6- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde 5 adet memur kadrosunun tadil edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.
7- Mülkiyeti Belediyemize ait Tır Garajında bulunan trafikten men edilen veya muhafazaya alınan araçların İskenderun Tevzi İcra Müdürlüğü’nün ihale usulü satış yapacağı işlemin sonuçlanmasına kadar muhafazasına devam edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
8- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Uluslar arası İskenderun Turizm Festivali Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince hazırlanan, 2013 Yılı Festivali ile ilgili raporu hakkında meclise bilgi verildi.
9- Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 75 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.
10- Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 76 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
11- Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 77 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
12- Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 78 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
13- Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 79 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
14- Denizciler Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 80 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
15- Denizciler Belediye Meclisinin 04.03.2013 gün ve 13 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
16- Denizciler Belediye Meclisinin 06.05.2013 gün ve 24 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
17- Denizciler Belediye Meclisinin 06.05.2013 gün ve 25 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
18- Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 29 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
19- Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 30 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
20- Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 31 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
21- Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 32 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
22- Denizciler Belediye Meclisinin 03.06.2013 gün ve 33 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
23- Denizciler Belediye Meclisinin 07.06.2013 gün ve 38 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
24- Denizciler Belediye Meclisinin 07.06.2013 gün ve 39 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
25- Denizciler Belediye Meclisinin 07.06.2013 gün ve 40 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
26- Devlet Demiryolları İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü’nün istemi doğrultusunda Kamyon-Tır Parkının “Lojistik Alana”, Yeşil Alanın “Ticari Depolama Lojistik Alanına” dönüştürülmesi ve yapı yoğunluğunun arttırılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
27- Mustafa Kemal Mahallesinin 25 metrelik trafik yolunun Adliye Hizmet Binası ve Migros yanından Eyüp Sultan Caddesine bağlandığı kavşak kapsamında konunun tekrar değerlendirilmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
28- Şevre Mıntıkası 1254 ada 11 parselin Nazım İmar Planı değişikliği ile Üniversite Alanı kullanımından çıkarılarak Ortaöğretim tesisleri Alanına dönüştürülmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
29- Şevre Mıntıkası 1254 ada 11 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği ile Üniversite Alanı kullanımından çıkarılarak Ortaöğretim tesisleri Alanına dönüştürülmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
30- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Aşkarbeyli 357 parsel, Frenkçiftliği 2502 ada 3 parsel ile Şevre 5402 Parsel üzerinde yapılan trafo alanlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı gereğince plana işlenmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
31- Şehrimizin Pınarbaşı Köprüsünden başlayarak Çankaya Asri Mezarlığına kadar olan kısmına gönüllü korucu iken şehit düşen Ömer SALIK Caddesi ismi verilmesi ile ilgili yazılı önergenin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
32- Ülkemizde yaşanan demokrasi mücadelesinde hayatını kaybederek şehit düşen Abdullah CÖMERT, Ali İsmail KORKMAZ, Ethem SARISÜLÜK, Medeni YILDIRIM ve Mehmet AYVALITAŞ’ın anısına isimlerini yaşatmak için İskenderun Belediyesi sınırları içerisinde yeni yapılan ya da ismi henüz konulmamış park veya alanlardan birisine “Demokrasi Parkı” adının verilmesi ile ilgili yazılı önergenin İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
Belediye Meclisi, 09.09.2013 Pazartesi günü saat 14.00’da toplanmak üzere oturumu kapattı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.