Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine İlişkin İlçe Koordinasyon toplantısı; İlçemiz Kaymakamı Sayın H.Hasan Özyiğit başkanlığında İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla 21 Ekim 2014 Salı günü saat:15.30’da Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

IMG_1365 IMG_1372Toplantıya;
İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Gözüküçük, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Yılmaz Balaman, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Yusuf Saydam, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Osman Hatlar, Toplum Sağlığı Merkezi Yöneticisi Dr.Volkan Yeter, Çocuk Büro Amiri Komiser Yardımcısı Vedat Tiryaki ve Çocuk Psikoloğu ile diğer ilgililer katıldı. Çocuk İşçiliğinin çok sayıda etmenin sonucu olarak ortaya çıktığını ve ivedilikle çözüm üretilmesi gereken bir sorun olduğunun altını çizen İlçemiz Kaymakamı H.Hasan Özyiğit; İnsanlığın gelişim evresinde çocukluk önemli bir yer tutar. Bu dönemdeki yetişme koşulları ve alınan eğitimin yetişkinlik evresindeki yaşam kalitesi üzerinde büyük katkısı vardır. Çocukların çalışması dünya çapında bir olgudur ve tarihin ilk çağlarından beri dünya ülkelerinin neredeyse tamamında görülmektedir. Ancak bu durum onların ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkilerden en önemlisi ise çocuğun çalışmak zorunda olması nedeniyle eğitimine devam edememesi ve yaşamının geri kalan bölümünü gerekli donanımdan yoksun ve niteliksiz bir birey olarak geçirmesidir. Çocukların eğitimsiz kalması dünya açısından da önemli bir kayıptır. Diğer yandan çalışan çocukların her türlü suiistimal ve istismara da açık olması durumun bir başka bilinen boyutudur” diye konuştu. Ülkemiz genelinde gerek ulusal, gerekse yerel düzeyde bu önemli sorunun tanımlanması, teşhisi ve rehabilitasyonu konusunda yoğun çabalar gösterildiğini de sözlerine ekleyen Kaymakam Özyiğit; Kamu kurum ve kuruluşları, işveren ve işçi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri işbirliği içerisinde etkin bir mücadele eylem planı oluşturularak, bu plan çerçevesinde çocuk işçiliğine yönelik izlenecek strateji ve yöntemler tespit edilmeli ve bu konudaki uygulamalar ciddiyetle sürdürülmelidir” dedi. Toplantı esnasında Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Yılmaz Balaman ile Çocuk Psikoloğu tarafından Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi konulu sunum yapılmasının ardından, İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.