Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, elektrik sorununa ışık tutacak nitelikteki raporunu Enerjisa yetkililerine sundu
Culha, elektrik sorununu çözmede kararlı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi özleştirme kapsamında devralan Enerjisa A.Ş. yetkilileri, Hatay’daki 15 ilçe belediye başkanı ile birlikte il genelinde yaşanan elektrik kesintileri sorununu masaya yatırdı. Yerel Paylaşımlar Buluşması kapsamında Antakya Savon Otel’de düzenlenen ve bölgedeki enerji ihtiyacını anlamak ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm üretmek amacıyla gerçekleşen toplantıya Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, uzmanlık alanı olan konuya hâkimiyeti ve sorunun çözümüne ışık tutacak önerileriyle damga vurdu.
Tüm ilçe belediye başkanlarının görüş ve önerilerini sunduğu toplantıda Başkan Nazım Culha, ayrıca elektrik sorununu kapsamlı bir biçimde masaya yatıran ve yapılması gereken işleri kısa, orta ve uzun vadede anlatan raporunu Enerjisa yetkililerine teslim etti.

savon otel (6) savon otel (7) savon otel (8) savon otel (9)“Günü kurtarma anlayışıyla hareket edilmemeli”
Arsuz’un tamamını besleyen D.M. çıkışlı elektrik hatlarının uzun bir süredir yenilenmediğini ve bu hatların biran önce onarılması gerektiğini ifade eden Başkan Culha, “8 belde ve 25 köyün birleşimi ile oluşan, yüz ölçüm itibariyle de Türkiye’nin 2. büyük ilçesi konumunda bulunan Arsuz’daki enerji sorunu özellikle son zamanlarda en üst seviyeye çıkmıştır. Bugüne kadar ilçemizi oluşturan belde ve köylere yapılan enerji yatırımlarının yok denecek kadar az olması ve lokal çözümlerle günü kurtarma anlayışıyla hareket edildiğinden enerji sorunu bugünlere büyüyerek gelmiştir. TEİAŞ’a ait İskenderun’daki 3 trafo merkezinden beslenen Karaağaç, Madenli, Arsuz dağıtım merkezlerinin hatları yaklaşık 6-7 sene önce yapılmış olmakla beraber, bu hatların beslediği dağıtım merkezlerinden çıkan ve Arsuz ilçesinin tamamını besleyen D.M. çıkışlı hatlar seneler önce yapılmış ve hiçbir yenilemeye gidilmemiştir. Bu hatlarının mutlaka yeniden ele alınması gerekmektedir. D.M.’lerden çıkan hatlar, radyal olup, çok uzun mesafelere ulaşmakta arada yok denecek kadar az K.Ö.K’lerden faydalanarak bölünmüşlerdir. Bu korumaların neredeyse hiç işlev yapmaması,uç noktalarda oluşan bir arızanın hatların neredeyse kaynak noktasından açmasına neden olmakta, bu da 8-10 mahallenin enerjisiz kalmasına sebep olmaktadır. Burada anlatılmak istenen, koruma sistemlerinin çalışmaması yâda koordinasyon olunmayışıdır” dedi.

“Deniz tuzu ve nemli hava arızaları tetikliyor”
Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha Arsuz’daki enerji sorununun üretiminden, dağıtımına ve iletimine kadar yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini de şöyle anlattı: “İlçemizin 70 km. kenar uzunluğu olup tüm bu güzergahta yerleşim oldukça yoğundur. Ayrıca bu güzergâhtaki Elektrik Dağıtım Hatları sürekli yoğun deniz tuzu ve nemli hava ile karşı karşıyadır. Oluşan arızaların büyük çoğunluğuna bu durum neden olmaktadır. Yine bu bölgelerde birçok yazlık site bulunmakta olup; kısmen dağıtım şirketine, kısmen de şirketlere özel durumda olan hat ve trafoların arızalara kaynak oluşturması başlı başına değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Kale, Işıklı, Kurtbağı, Helvalı gibi mahallelerin enerji nakil hatları ormanlık alandan geçmekte olup, düzenli ve periyodik olarak hatlara temas eden ağaçların kesiminin yapılmaması yine enerji nakil hatlarının açmasına ve geniş bölgelerin enerjisiz kalmasına neden olmaktadır. Arsuz ilçesinin tamamına yakın bölümünde A.G. şebekesi, köy elektrifikasyonu dönemi ve anlayışıyla tesis edilmiş olup, ağırlıklı olarak ağaç direkli ve rose iletken tertiplidir. Teknolojinin günümüzde her eve ve işyerine girmesi yine bölgemizin iklim koşulları yük yoğunluğunu arttırmış ve mevcut A.G. şebekeleri ihtiyaca cevap veremez konuma gelmiştir. Tüm bunlardan hareketle ilçemizi oluşturan önceki dönem beldelerinin imar planlarından faydalanılarak, ilçenin master elektrik dağıtım şebeke projesinin günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yapılması kaçınılmazdır. Bölgemizin yaz aylarında çok sıcak ve nemli olması, elektrik dağıtım hatlarının denizden etkilenmesi kış aylarında şiddetli rüzgarların yaşanması ve atmosferik deşarjların çok yoğun olarak görülmesi göz önüne alındığında ağırlıklı olarak kablo şebekenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Havai hatlarda ise O.G. seviyesinde hat tertiplerinin mesnet izolatörlüden daha ziyade askı tertiplerinin tercih edilmesini gerektirmektedir. Arsuz ilçesini oluşturan tüm mahallelere bakıldığında trafoların %90’a yakın bir kısmının direk tipi olduğu görülecektir. Bu durum oluşan arızanın izole edilmesi anlamında sorun teşkil etmekte ve çok geniş alanların herhangi bir O.G. arızası ile enerjisiz kalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca mevcut durumda dağıtım şirketinin arıza bakım ve onarım hizmeti tek bir ekiple ve vardiya halinde verilmektedir. Coğrafi olarak çok geniş bir alandan oluşan ilçemizin oluşan arızalara müdahalede tek bir ekiple hizmet alması çok önemli bir sorundur.Ve bu sorun saatlerce ve hatta günlerce süren elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalınması sonucunu doğurmaktadır. Bu anlamda Arsuz İlçesinde dağıtım şirketinin özellikle arızalara yönelik ayrı bir birim oluşturarak üçlü vardiya halinde en az 2-3 ekibin çalışması sağlanmalıdır. Yine ilçemizin park, bahçe, cadde ve sokak aydınlatmalarındaki çok ciddi eksiklikler, turizm bölgesi olan ilçemizde güvenlik tehditleri oluşturmaktadır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.