Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, en güçlü kaynağın para olmadığını belirten Vali Lekesiz, “En büyük kaynak güçlü bir eğitim, bilgi ve hayal gücü olduğunu söyledi. Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Destekleri” adlı panel düzenlendi. Atatürk Konferans Salonu’da gerçekleşen panele Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Ali Koç, Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, kaymakamlar, kurum müdürleri, oda başkanları ve çok sayıda öğretim elemanı katıldı. Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, panelde yaptığı konuşmada en güçlü kaynak para değil, bilgi ve güçlü eğitim olduğuna değinerek şunları söyledi:000

“En büyük kaynak güçlü bir eğitim, bilgi ve hayal gücüdür. Bu gerçeklerin ve üniversite öğretiminin öneminin kavranmasıyla ve bilişim sektörünün getirdiği dinamizmle birlikte Asya toplumları gelişti ve beraberinde dünyadaki ekonomik dengeler de süratle değişmeye başladı. İş adamları kendi bölgelerinin, ülkelerinin dünyada önemli bir merkeze oturtulması için koşturuyorlar. Her ne kadar kendileri için koşturuyor gibi gözüküyor ise de bir taraftan verdikleri vergilerle bir taraftan oluşturdukları istihdamla bir taraftan da yaptıkları ihracatlarla hem ülkeye hizmet ediyorlar hem de ülkelerinin gelişmesine katkı yapıyorlar” Ülkenin gelişmesi için çocukları girişimciliğe yönlendirmek gerektiğine dikkat çeken vali Lekesiz, “ Çocukların önünde ne kadar çok rol model olursa çocuklarımız da o kadar kendilerine büyük hedefler koyar. Üniversite ile işbirliği yapmaksızın daha ileriye gitmek mümkün değil.” MKÜ Rektör Yardımcısı Ali Koç,Üniversite olarak yenilenen vizyonunda, sanayicinin karşılaşmış olduğu problemlerin çözümü içerisinde yer almayı, sahip olduğu bilgi ve birikimi kullanarak bölgenin kalkınmasına öncülük etmeyi en önemli öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Koç, “Üniversitemiz, AR-GE faaliyetlerinin artırılması ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla sanayinin her alanına hizmet veren, özel/kamu sektörleri ile ortak işbirliklerinin teşvik edildiği, teknolojinin ve bilimin etkin bir araç olarak kullanıldığı, ekonomik katma değer haline dönüştürülebileceği birçok girişime imza atmıştır” dedi.

Ali Koç, Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (MÜSİGEM) 2012 yılının Ocak ayında kurulduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek, geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, ulusal ve bölgesel bazda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak mekanizmalar oluşturmak, yönlendirmek ve etkin bir kurumsal ortam sağlamak, üniversite’nin bilim, teknoloji ve insan kaynaklarına dair birikim ve tecrübelerini kamu/özel kurum ve kuruluşlarla paylaşarak uygulanabilir sonuçlar elde etmek amaçları ile faaliyetlerine başlamıştır.” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakub Bulut’un moderatörlüğünde “Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Destekleri” paneli uzmanların sunumlarıyla gerçekleşti

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.