IMG_7303Bugün üzerinde duracağım konumuz avukatların bu aralarda sıkça karşılaştığı bir konu olan iş kazaları. İş kazaları hem işveren hem çalışan hem de kamu için ciddi sorunlara sebebiyet veren arzu edilmeyen sonuçlardır. Bilişim çağında olmamıza rağmen bazan öyle işler gerekiyor ki, işçinin emeğiyle, bileğiyle meydana gelecek alın teriyle oluşabilecek işlerin olmasıdır. Ancak bu emeği meydana getirirken bazan işverenin dikkatsizliği bazen de işçinin kendi dikkatsizliğinden kaynaklanan iş kazalarının olması kaçınılmaz olmaktadır. İş kazalarında işçinin olayın meydana geldiği sırada işyerinde bulunması yeterli olacaktır. İşyerinin işiyle ilgili olarak iş yapıyor veya yapmıyor olması önemli olmayacaktır. Herkesin sıkça karşılaştığı (ya da benim gözlemlediğim ) iş yerinde meydana gelen kazaların başlıca sebepleri iş yerlerinin uyması gerekli ve yeni yasamızla artık şart haline gelen işçinin çalışma ortamında ve işyerinde gerekli olan tedbirleri almak, işçiye sağlıklı çalışma ortamı hazırlamaktır. Bu yasanın uygulanması bakımından bir işyerinde en az bir işçinin sigortalı olarak çalışması yeterli olmaktadır. İş yerleri, iş güvenliği uzmanları tarafından hazırlanacak raporlar sonucu o iş yerlerinin güvenliğini ortaya koyacaklardır.Bu raporlarda risk değerlendirmesi, acil önlem planı ve çalışan eğitimi konuları yer alacaktır. İş kazalarında iş yerlerinin öncelikle uyması gerekli olan şey önce kaza yapan işçiye derhal gerekli sağlık yardımında bulunmak ve iş kazaları raporlarını o anda düzenlemek olmalıdır. Bu arada şahitlerin ifadelerinide unutmamak gerekli. Ancak bunlardan en önemlisi kazayı ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezine iş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi kağıt ortamında yada elektronik ortamda en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde iş yerinin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Her ne kadar işverenin bu hususları yerine getirme yükümlülüğü varsa da işçininde aynı hususları ilgili yerlere bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş kazası sonucunda çalışan işçi, herhangi bir yaralanmaya, ölüme ya da uzuv kaybına uğradığı takdir de işverenin sorumsuzluğu nedeniyle dava yoluna gidebilecektir. Bahsettiğimiz işverenin sorumluluğu burada başlamaktadır. Dava aşamasında İşte gerekli olan ve kazanın ve davanın asıl nedenini belirleyen durum bu raporlar olacaktır. Hem davanın zaman olarak uzamasını engelleyecek hem de adaletin doğru bir biçimde gerçekleşmesi sağlanacaktır. İş yerlerinin herhangi bir iş kazasında uyması gerekli en önemli husus gerekli yerlere iş kazasını bildirir rapor hazırlamak olmalıdır.Bildirilmediği taktirde hem bildirim tarihine kadar olan süreye ait geçici iş göremezlik ödeneği iş verenden tahsil edileceği gibi ayrıca 6331 Sayılı Kanuna göre her bir yükümlülük için 2013 yılında 2.156 TL.idari para cezası uygulanacaktır. Bundan sonraki haftalarda, değişik hukuksal konularımızla hep beraber olmak dileğiyle; herkese kazasız, belasız geçirebileceğiniz bol mutluluk dolu günler diliyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.