İTSO’da KOBİ Gelişim Destek Programı ve Teknoloji Transfer Ofisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında KOSGEB Hatay Şube müdürü Hayrettin Çevik tarafından ‘KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı 2018/01 proje teklif çağrısı ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı akabinde ise İSTE-TTO Koordinatörü Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Seçkin Dilek tarafından da ‘Teknoloji Transferi Ofisi’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarına aralıksız devam ediyor. İTSO Halil Şahin Meclis Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan KOSGEB Hatay Şube müdürü Hayrettin Çevik tarafından ‘KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı 2018/01 proje teklif çağrısı ilgili sine vizyon destekli olarak detaylı bilgiler verdi. 2018 yılında ilk KOBİGEL teklif çağrısı ile ilgili bilgiler veren Çevik, Bir önceki çağrıda Hatay genelinde toplamda 106 proje başvurusu olduğuna dikkat çekerek, “Bu 106 projeden eksiklikleri bildirdikten sonra 98 geri dönüş projesi aldık ve bu 98 geri dönüş projesi incelendiğinde 66 proje değerlendirilmeye kabul edildi. Maalesef 32 proje evrak eksikliği nedeniyle ilk aşamada ret edildi. Değerlendirilen projelerden Hatay genelinde 37 işletme destek almaya hak kazandı. Bu sayının çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah bu çağrıda da sayının artmasını bekliyoruz ve işletmelerimizden yeni dönemde yeni projeler bekliyoruz. KOSGEB olarak sürekli bilgilendirme toplantıları düzenleyerek firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Baş vurular internet aracılığı ile de yapılmaktadır. ” Dedi.
KOSGEB’u sunulacak projelerin nasıl olması konusunda da teknik bilgiler veren Çevik: “
-Faaliyetleriniz zaman planınız ve bütçeniz için temel oluşturacaktır. Bu nedenle amaç-hedef-bütçe açısından anlamlı ilişkiler kurabileceğiniz faaliyetler belirlenmelidir.
– Faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra projenin tamamlanması sonucunda somut bir çıktının olması gerekmektedir.
-Proje bütçesinde yer verilen giderler, proje faaliyetleri ile ilişkilendirilmelidir.
-Proje bütçesi oluştururken gerçek maliyetlere odaklanmalı ve gerekli piyasa araştırması yapılarak uygun maliyetler tespit edilmelidir” dedi.
Bilgilendirme toplantısında KOSGEB Hatay İl Müdürü Hayrettin Çevik’ten sonra kürsüye gelen İSTE TTO Koordinatörü Araştırma Görevlisi Seçkin Dilek, te Sine vizyon destekli olarak sunum yaptı.

İSTE TTO Koordinatörü Araştırma Görevlisi Seçkin Dilek, Projeleri anlattı

Üniversite Sanayi İş birliğinin ciddi anlamda önemsediklerinin altını çizen İSTE TTO Koordinatörü Araştırma Görevlisi Seçkin Dilek,”Teknoloji Transfer Ofisleri, Akademi araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde sanayi ile buluşmasını sağlayan bu araştırmalar, patentlenme sureti ile koruma altına alınmasını sağlayarak, ticarileşmesi için çalışmalar yürüten kuruluşlardır, Ünovasyon 4’lü sermal modeli kapsamında Kamu Üniversite-Sanayi-Toplum arasında ara yüz görevi üstlenirler” şeklinde açıklamalarda bulundu. İSTE TTO olarak sanayicileri ziyaret ettiklerini ve kurumsal anlamda iş birliği yaptıklarını belirten, Dilek; “Anlaşma yaptığımız fabrikalarla Proje ekibi kurduk. Proje ekibimiz akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu projeler, ARGE projeler olmalı, katma değer bir ürün sağlamalı ve ürün ortaya koymamız gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların öncelikli sorunları ve nasıl teşvik almaları konularını da ele almaktayız. Bu destekler, TÜBİTA olabilir, KOSGEB desteği olabilir, Kalkınma Ajansı projesi olabilir. Daha da büyük Avrupa Projesi olabilir” dedi. Dilek konuşmasının devamında ise projelere değinerek, “KOBİ’lerin gelişimi için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, pazarlama endüstri-üniversite işbirliğinin ticarileştirme alanında tanıtımı, mesleki eğitim ve öğretim alanında kapasite geliştirme, istihdam edilebilirliğin ve iş gücü uyumunun iyileştirilmesine yönelik eylemler, önemli etkenlerdir. İş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği temin etmek, AB Türkiye Gümrük Birliği modernizasyon sürecini destekleyen eylemler, Araştırma ve geliştirme, yenilik, teknoloji transferi ve BT Teknolojinin teşvik edilmesi, girişimci Kültür ve ruhun gelişimini teşvik etmek gibi örnek projelerimiz de mevcuttur. Bu bağlamda, Üniversite olarak sürekli fabrika ziyaretleri yapmaktayız. İTSO’da da geçtiğimiz günlerde bu konular ilgili toplantı da düzenledik. Amacımız, projelerin hayata geçirilmesi noktasında iş birliği ile hareket etmektir” dedi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen bilgilendirme toplantısına İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO yönetim kurulu üyeleri Yusuf Yılmaz, Gassan Kuran, Selma Yılmaz, İTSO Meclis üyesi Fuat Keser, Yasin Keleş, İTSO Genel sekreteri Figen Gül Dönmez, İSTE yetkilileri ile sanayici ve iş adamları katıldılar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.