İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Hatay Valisi Sayın M. Celalettin Lekesiz’in başkanlığında 24 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat 14’de Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Hatay Valisi Sayın M. Celalettin Lekesiz, işgücü piyasasının taleplerini karşılayacak insan kaynağının yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu anlamda eğitimin, tüm toplumların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gelişimini doğrudan doğruya etkileyen bir süreç olduğunu, geleceğimizi doğru planlamak ve bugünden daha müreffeh yapmak için, eğitimi kendi ihtiyaçlarımıza göre düzenlemek zorunda olduğumuzu söyledi. Lekesiz, “Bu düzenlemeler, ortaya çıkan gelişmelere, zamanın getirdiği yeniliklere adapte olabilecek esnekliğe ve geçişliliğe sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde geleceği yakalamak mümkün olur. Eğitim süreçleri içerisinde kurulumuzu doğrudan ilgilendiren süreç, mesleki teknik eğitim sürecidir. Örgün ve yaygın eğitimin kapsama alanına giren genç ve yetişkinlerin kendi ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda, o mesleğin gerektirdiği nitelikleri kazanmaları, ülkemizin kat etmesi gereken önemli bir mesafedir. Gelişmekte olan ülkelerin temel ihtiyacı olan yetişmiş ara eleman probleminin en basit çözüm yolu ise ortak akıl ile planlanmış, koordineli işleyen bir mesleki teknik eğitimden geçmektedir.” diye konuştu.

1-Nitelikli İşgücünün Önemi-
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada insan gücü kaynağının tüm yönleriyle geliştirilmesinin toplumsal ve ekonomik başarının sağlanmasında anahtar faktörlerin başında yer aldığını da vurgulayan Vali Lekesiz, geçmişte maliyetleri düşürme aracı olarak görülen vasıfsız işgücünün yerine tercih edilmeye başlanılan nitelikli işgücünün, artık verimlilik artışı ve karlılığın en temel öğesi olarak kabul gördüğünü ifade ederek, “Tüm bu nedenlerle sosyo-ekonomik yapıda oluşan istihdam arz-talep ihtiyacının giderilmesine yönelik ortaya çıkan dinamikler, piyasa ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı niteliklerini kazandıracak etkili bir eğitim sistemini zorunlu kılıyor. Bunun sadece okullarla yapılamayacağını, açılacak kursların, verilecek eğitimlerin ve seminerlerin, bu hususu dikkate alması kaynak israfını önlediği gibi, ülkemizin temel sorunlarından olan işsizliğin çözümüne de büyük katkı sağlayacaktır.” dedi. Bu noktada hazırlanan “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi Çalışması”nın, tam da bu amaca hizmet ettiğini ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için bir yol haritası niteliğinde olduğunu da hatırlatan Lekesiz, “Verilerin doğru okunması, güncel taleplerin değerlendirmelere dahil edilmesi ve konulacak hedeflerin doğru tespit edilmesi bu plana daha fazla işlerlik kazandıracaktır. İlimiz istihdamına önemli katkı veren OSB’lerin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması için planlanan kursların açılması bu kapsamda önemlidir. Gelişmiş ülkelerin çözdüğü ancak ülkemizde yavaş yavaş rayına oturan engelli vatandaşlarımızın istihdamı konusunda ilimizde yapılan Engelli Envanteri çalışması önemli bir çıkış noktasıdır. Bugüne kadar müracaat eden156 engelli vatandaşımızdan, 135’inin istihdam edilmiş olması sevindirici olmakla birlikte süreklilik kazanmalıdır.” şeklinde konuştu.

-Mesleki Eğitimin Önemi-
Dünyanın gelişmiş ülkelerinin, kalkınmanın ana itici gücü olarak mesleki eğitime önem verdiğini, sanayilerini bu temel nitelik üzerine kurduklarını hatırlatan Lekesiz, “Almanya örneği bu konuda apaçık ortadadır. İlimizin ve ülkemizin kalkınması, sosyal ve kültürel anlamda değişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için kalifiye insan gücünün önemini fark etmeli ve ettirmeliyiz. Bu toplantıların ana amacı bireylerimizin vasıflarını artıracak planlamaları yapmak ve hayata geçirmektir.”dedi. Toplantıda İş-Kur İl Müdürü Ahmet Bulanık da konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.