MHP İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Gül, geçtiğimiz günlerde İskenderun Belediye Meclis üyelerinin oyları ile kabul edilen imar revizyon lanının kamuoyunda büyük bir hüsrana neden olduğunu kaydetti. İmar revizyon planı ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan bu revizyon planına “evet” diyen CHP ve AKP’li belediye meclis üyeleri ve İskenderun Belediye Başkanı’nın vatandaşımızdan büyük tepki almakta olduğuna işaret eden MHP İlçe Başkanı İbrahim Gül, “Geride bıraktığımız belediye meclis toplantısında CHP’nin bazı ve AKP’nin tüm belediye meclis üyelerinin oyları ile kabul edilen imar revizyon planını kamuoyunu tatmin etmemiştir. İmar revizyon planı ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan bu revizyon planına evet diyen CHP ve AKP li belediye meclis üyeleri ve belediye başkanı vatandaşımızdan büyük tepki almaktadır. İmar revizyon planının kabulünden sonra askıya çıktığı günler MHP belediye meclis üyelerinin bu imar revizyonuna destek vermeyerek nekadar haklı olduğunu tüm İskenderun halkına göstermiştir. İmar revizyonunu inceleyen yığınla vatandaş haklarının yendiğini, birilerine rantlar sağlandığını, nüfus artışının iyi hesaplanmadan birçok eksik ile hazırlandığını görmüştür. Uzun zamandır iskenderun kamuoyunun beklediği imar revizyonu tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olmuşve tabiri caizse ‘’Dağ fare doğurmuştur.”diye konuştu.277
BİR ÇOK SOKAK YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Revizyon imar planına yönelik eleştirilerini sürdüren Gül, “Hatay ili, İskenderun ilçesi sınırları dahilinde yapılmış olan imar planı revizyonu kapsamında öngördüğümüz tadilat ve değişiklikler ile düzeltilmesini istediğimiz imar değişikliklerinden kabaca bahsedecek olursak;
1- Öncelikle yeşil alanların kamu hizmetine sunulması gerektiğini ve büyük ölçüde şehrin çok dışına kaydırılması ile bu hizmetin sağlanamayacağını söylemek gerekir. Bu bağlamda yeşil alanların da amacına uygun olması gerekir. Şehir içindeki bir çok sokak da yeşil alana dönüştürülmüştür. Bu mahallelerdeki otopark sıkıntısını da arttırmıştır. Yeşil alana bakan tüm binalar değer kaybetmiş ve komşu parsellerle tevhid’e zorlanmıştır. Tevhid sürecinin hissedarlar tarafından zor gerçekleşmesi müteahhitleri olumsuz etkileyecek inşaat sektörünü yavaşlatacaktır. Ayrıca daha önceki imar planına göre ruhsatlı binalar yeni imar planında yeşil alana dönüştürülmüştür.
İNŞAAT SEKTÖRÜ YAVAŞLAYACAK
2- Bazı mahallelerde bitişik ve blok nizam, ayrık nizama dönüştürülürken oturum hesabı yapılmaksızın nasıl bir bina çıkacağı düşünülmemiştir. Bitişik nizamda oturan vatandaşın müteahhide kat karşılığı vermesi için yararına işlem olması gerekirdi. Oysaki vatandaşın dairesi daha da küçüleceğinden inşaat işlemini askıya alacaktır. Yine bu da inşaat sektörünü yavaşlatacak ve bu konutlarda oturan insanları da mağdur etmiştir. Yeniden inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alacak olan binaların ruhsat yenilemesi ve yapı kullanma izin belgesi alması engellenmiştir. Bu binalar ruhsatsız olarak kalacaktır.
BİNALAR AYRIK NİZAMA DÖNÜŞTÜRÜLEMEDİ
3- Sahilin ilk sırasında yer alan bitişik nizam binaların bahçeli nizama dönüştürülmemesi İskenderun’un deniz havası sirkülasyonunu engellemiştir. Ayrık nizama dönüştürülmemesi gereken mahalleler ayrık nizam olmuşken , asıl yapılması gereken sahil sırası bu uygulamaya tabi tutulmamıştır. Ayrık nizam olması aralardan müthiş bir hava akışını sağlayabilirdi.
YETERİNCE KAT ARTIŞI VERİLEMEDİ
4– İbrahim Karaoğlanoğlu cad. ve devamı olan Muammer Aksoy cad. ile alakalı yeterince kat artışı verilmemiştir. Türkiye ‘nin bir çok şehrinde şehir giriş ve çıkışlarında çok katlı binalar bulunmaktadır. Şehrin hangi bölgelerinde kat artışı ve kime hitap edeceği konusunda yeterince düşünülmemiş ve İskenderun’u inşaat sektöründe kilitlemiştir.
KENTSEL TASARIM YAPILAMADI
5- Plan notlarında belirtilen ‘’Kentin gelişme potansiyeli yüksek bölgelerinde bulunan ve genellikle eski yapılaşmaların yer aldığı bu alanlarda; hak sahipliği ve mülkiyet tespitlerinin ayrıntıda yapıldığı, ulaşım – dolaşım ilke ve esaslarının ve yapılaşma koşullarının belirlendiği, gerekli sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrıldığı bir planlama çalışması yapılacaktır. Özel proje alanları kapsamında yer alan bu alanlardauygulamalar, hazırlanacak bir model ve kentsel tasarım projesi doğrultusunca yapılacaktır.’’ ibaresine bakıldığında kentsel tasarımın bu çalışma içerisinde yapılması gerekliydi. Daha ileri tarihlere atılmamalıydı.

CEBİKE VE CIRTIMAN’DAKİ KÖYLÜLER MAĞDUR EDİLDİ
6- Cebike, cırtıman gibi sınır kısımlardaki köylerdeki tarım alanları yeşil alana dönüştürülmüş, geçimini tarımla sağlayan köylüler mağdur edilmiştir.
GECEKONDUDA YAŞAYANLAR KADERİNE TERK EDİLDİ
7- Kabul edilen imar revizyonunda gecekondu mahalleler yapı yasaklı alanlar olarak ilan edilmiş,fakat kensel dönüşüm düşünülerek yeniden imarı hazırlanmamıştır. Gecekonduda yaşayan yüzbinlerce insan yine görmezden gelinmiş ve kaderlerine terk edilmiştir.
8- Kabul edilen imar revizyonu şehrimizin yeni anayasası niteliğinde olduğu unutularak en az elli yıllık hazırlanması gerekirken bu süre 25 yılda tutulmuştur. İmar revizyonu ile ilgili uğradığınız haksızlıkların takipçi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ederken MHP olarak hak arayışında bulunacak kişisel yada toplumsal tüm hak arayanların yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum” şeklinde görüş ortaya koydu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.