Geçtiğimiz günlerde askıya çıkarılan revizyon imar planına ilişkin itirazların sayısı 100’ü aşarken, İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, İskenderun’un revizyon imar planıyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunuldu. Belediye Briç Kulübü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İskenderun Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, kenti insana benzeterek çalışmalara başlandığını söyledi. İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksek Mimar Özgür Murt, bir soru üzerine yeni imar planında kişi başına yeşil alan miktarının yaklaşık 11 metrekare olduğunu belirterek, imar planıyla ilgili bilgi verdi. İmar planının ekrana yansıtıldığı toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Murt ve Şehir Plancısı Bülent Atik, basının sorularını da yanıtladı. Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, revizyon imar planıyla ilgili yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “Revizyon imar planı çalışmaları kapsamında çeşitli kurumlardan görüşler alınmış, kent bütününe yönelik imar planına esas Mikro Bölgeleme Jeolojik Etüt yaptırılarak Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığına onaylatılmış, halihazır haritalar güncellenmiş, kıyı kenar çizgileri yeni halihazır haritalara işlenerek Bakanlığa onaylatılmıştır. 15Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı ihale edilerek çalışmalar tamamlanmış ve Meclise sunulmuştur. Bu planla birlikte kamuya ait olması gereken yol, yeşil alan ve sosyal alanların bedelsiz olarak vatandaşın ve belediyenin cebinden para çıkmadan, halkın hizmetine sunulması sağlanmaktadır. Bölgesel olarak kime ne verildiyse o bölgedeki herkese fark gözetilmeden aynı işlem yapılmıştır. Meclis kararıyla meclis üyelerimiz tarafından verilen kararlara da mümkün olduğunca riayet edilmiştir. Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmasında, kent merkezinin hemen yakınındaki bölgelerde eski bataklık ve sıvılaşma riski olan alanlarda, parsel cephelerinin çok küçük olması, cephe aldığı yolların çok dar olması vb. nedenlerle bu alanlarda bitişik nizamdan ayrık nizama geçilmiştir. Çok dar adalar birleştirilmiş ve arada kalan yollarda hem altyapının olması hem de yapılaşmanın tamamlanacağı süreye kadar bu bölgede oturan vatandaşların servis alabilmesi için yeşil alan olarak gösterilmiştir. Çok dar olan yollar genişletilmiş, daha sağlıklı, düzenli bir yapılaşma düzeni getirilirken kentin de nefes alacağı, hava sirkülâsyonun sağlanacağı mekanlar yaratılmaya çalışılmıştır. Kentsel dönüşüm konusunda, Revizyon İmar Planı dışında ayrı ve özel bir çalışma yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen, bunu anlamak istemeyenlere, 3 bölgenin (Numune, Meydan ve Modern Evler Mahallesinin bir kısmının) Öneri Riskli Alan olarak Bakanlığa sunulduğunu ve çalışmaların devam ettiğini, daha önce Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen Gültepe mahallesi dışında neredeyse tepelerin tamamının Öneri Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ayrıldığı, tepelere yoğunluk artışı verilmemesinin yukarıda anlatılan nedenlerle teknik bir konudan kaynaklandığı ve yapılacak çalışmalarla bu alanlarında Bakanlık onayına sunulacağı ve ortak çalışma yapılacağı açıktır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.