Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak ölümünün yıldönümünde İskenderun’da da çok sayıda sendikanın destek verdiği bir günlük iş bırakma eylemi etkili oldu. İskenderun Devlet Hastanesi Bahçesinde gerçekleştirilen Basın açıklaması ile sağlıkçılara uygulanan şiddete bir kez daha dikkat çekildi. SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) adına açıklamayı okuyan Fesih Güzel, Dr. Ersin Arslan Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildiğini hatırlatarak “Aradan bir yıl geçti, ancak sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir yanında şiddet görmeye devam ediyor” dedi. Fesih Güze, son bir yıl içinde genç bir sağlık emekçisi Dr. Melike Erdem’in sisteme isyanını kendi canıyla ödediği vurgulanan açıklamaya şöyle devam etti: “Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Yoğun Bakım Hemşiresi Rabia Önal öldüresiye dövüldü. Kaymakamın dövdüğü doktor, Hastane Müdürü’nün kovaladığı sağlık çalışanı, Emniyet güçleri ve Başhekimlerin saldırısı, Hasta ve Hasta yakınlarının yerlerde tekmelediği hamile doktor… Bunlar bildiklerimizden sadece bir kaçı Ya bilmediklerimiz ve ya açıklanamayanlar?saglikcilerbir_gunuk_eylemde_buyuk Sağlık çalışanları şiddeti sadece hasta yakınlarından görmüyor” Sağlık sisteminin, çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getirdiğini belirten Güzel “Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren, performans uygulaması var! Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var, hemşirelerde 56, asistan Hekimlerde 64 saate kadar uzayan mesailer var! Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma var! Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koşullarında çalışma var! Sağlık Hizmetine ulaşmanın önünde bin bir türlü engel var, her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler var! Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin “Sağlık Çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve açıklamaları var! Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var! Böyle sağlık sistemi olmaz” diye konuştu. Mücadelelerinin şiddeti doğuran ve besleyen bu sisteme, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı, onun için bugün halka daha iyi bir sağlık sistemi sunabilmek, halkı verdikleri bu mücadelede yanlarında olmaya, hükümeti, şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemin ortadan kaldırmaya, işkolundaki sağlık meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet etti.

 

TTB (Türk Tabipleri Birliği), TDB (Türk Diş hekimleri Birliği), SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası), DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası), HAYAD (Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği), THD (Türk Hemşireler Derneği), Türk Ebeler Derneği, TÜM RAD DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği), TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği), SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği), Türk Psikologlar Derneği, SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği temsilcileri katılım göstererek eyleme destek verdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.