1218-1Saray Caddesi’nde zaman zaman yapılmak istenen basın açıklaması ve çeşitli eylemlerin gerek esnafa, gerek alışverişe gelen vatandaşlara gerekse caddede bulunan dershanelerde eğitim gören öğrencilere zor anlar yaşattığı için söz konusu cadde eylemlere kapatılıyor. Caddenin, eylemlerle değil kültür ve sanat etkinlikleriyle anılan bir yer haline gelebilmesi sağlanacak. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Hatay Valisi Sayın M. Celalettin Lekesiz, Anayasa’nın 25. 26. ve 34’üncü maddeleri ile esasları belirlenen “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti’nin basın açıklaması şeklinde de kullanıldığını ancak zaman zaman ‘Basın Açıklaması’ adı altında kamu düzenini bozan, kitlesel katılımlarla trafiğin akışını engelleyen, çevre ve gürültü kirliliğine yol açan, gece vakitlerine kadar süren kanuna aykırı eylemlerde bulunulup etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, ilimizde mevcut olan kamu düzeninin olumsuz yönde etkileneceği, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin olumsuz etkileneceği değerlendirildiğinden, basın açıklamalarının ve eylemlerin yoğun olarak yapıldığı Saray Caddesi, Hürriyet Caddesi, Mydonose Kafe – Ulu Camii Önü ve Ulus (Künefeciler) Meydanı’nın söz eylemlere ve basın açıklamalarına 01 Temmuz 2013 Pazartesi gününden itibaren kapatılacağını söyledi. Vali Lekesiz, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin şekil ve esaslarının belirlendiğini ifade ederek, ‘Bu esaslar doğrultusunda ilimizde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergâhları ve alanları belirlenerek her yılın Ocak ayında ilan edilmektedir. Buna göre ilimiz merkezinde; Akevler Mahallesi Işık Caddesi üzerinde bulunan Mezarlık Önü, Harbiye Caddesi üzerindeki Özel Doğuş Okulları önündeki boş alan ve 75. Yıl Bulvarı üzerindeki Aşağı Ekinci Yol Kavşağı ilk toplanma alanları, Mezarlık önünden Işık Caddesi, Fatih Caddesi istikameti yönü, Özel Doğuş Okulları önünden başlayarak Samandağ Yol Kavşağı istikametine giden Şükrü Güçlü Caddesi ve Aşağı Ekinci Yol Kavşağı’ndan başlayarak 75. Yıl Bulvarı yürüyüş güzergâhları, Fahri Korutürk Caddesi ile Işık Caddesi’nin birleştiği kavşak, Beyhan Gençay İlköğretim Okulu önündeki boş alan, Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi, Çekmece Beldesi Uğur Mumcu Caddesi ile Şükrü Güçlü Caddesi’nin birleştiği Samandağ Yolu Kavşağı, Şükrü Balcı Caddesi ile 75. Yıl Bulvarı’nın kesiştiği kavşak içerisindeki boş alan son toplanma (miting) alanları olarak belirlenmiştir. Söz konusu Kanun çerçevesinde olmayan basın açıklamalarının usul ve esasları ise; İçişleri Bakanlığı’nın 02.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı Genelgeleri ile belirlenmiştir. Buna göre basın açıklamalarının usul ve esasları;
-“Kamuoyu oluşturmak amacıyla; şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede, gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü açıklamalar basın açıklaması olarak değerlendirilecektir.
– Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yerden başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamaz.
-Kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla, mülki idare amirliği tarafından yargı kararları ile oluşan içtihat çerçevesinde, basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir. Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.
-Basın açıklaması öncesi yapılacak çağrılar ile basın açıklamaları esnasında el ile taşınabilir ses yükseltici cihazlar haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamaz, bu amaçla sabit platform kurulamaz” şeklinde düzenlenmiştir.

Uzunca bir süreden bu tarafa ilimiz genelinde basın açıklamaları çoğunlukla Hürriyet Caddesi, Mydonose Kafe önü ve Ulus (Künefeciler) Meydanı’nda yapılmaktadır. 01.01.2011 ve 31.05.2013 tarihleri arası baz alındığında Hürriyet Caddesi üzeri, Ulus Künefeciler Meydanı, Mydonose Kafe ve Ulu Camii önünde özellikle hafta sonlarında çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından569 adet basın açıklaması ve faks çekme, imza standı gibi etkinlikler yapılmıştır.’ dedi.Vali Lekesiz, ilimizin farklı din, mezhep ve etnik kökenli vatandaşlarımızın barış içerisinde birlikte yaşadığı, yerleşim olarak, etnik kökenleri, dinleri, dilleri ve inançları farklı insan gruplarını yüzyıllardır huzur ve barış içerisinde yaşatabilme becerisini göstermiş bir il olduğunu da ifade ederek, ‘İlimiz Saray Caddesi, Hürriyet Caddesi, Ulus Meydanı, Mydonose Kafe ve Yeraltı Çarşısı arası yaklaşık 365 m uzunluğunda olup, halkımızın yoğun olarak kullandığı bu güzergâh üzerinde114 işyeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinde yaklaşık bin 100 kişi çalışmakta, özellikle hafta sonları yaklaşık 30 bin vatandaşımızın bu güzergâhı kullandığı görülmektedir. İlimizin merkezi ve eski yerleşim alanlarından biri olan bu caddede insan sirkülasyonu zaman zaman binlerle ifade edilmekte, ayrıca turistik amaçlı gezilerde bu alanlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Yapılan basın açıklamaları ve diğer etkinliklerden dolayı,iş yerlerinin maddi kayıplarının olduğu, eğitim-öğretim amaçlı faaliyet gösteren özel dershanelerdeki öğrencilerin eğitimlerinin olumsuz yönde etkilendiği, cami ve kiliselere ibadet amacıyla gelen vatandaşların ibadetlerinin sağlıklı ortamda yerine getirilemediği ve ilimize gelen turistlerin oluşan gerginlikten dolayı olumsuz etkilendikleri yapılan müracaatlardan anlaşılmaktadır. Basın açıklaması adı altında başlayan etkinlikler; zaman zaman katılım sayıları 5 bini bulan, fiilen mitinge ve kanunsuz gösteri yürüyüşüne dönüşmektedir.
Provokasyon olması durumunda elim olayların meydana gelebileceği gerekçesi ile değişik tarihlerde 347 imza toplanarak bu yerlerde yapılan etkinliklerin başka alanlara kaydırılması konusunda Valilik Makamı’na dilekçe ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ne bireysel başvurular yapılmıştır. Yapılan bu müracaatlar üzerine konuya çözüm bulmak amacıyla sendika, oda, dernek, siyasi parti, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları temsilcileri, semavi dinlerin temsilcileri, cadde esnafı ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımı ile 25.06.213 ve 27.06.2013 tarihlerinde toplantılar yapılarak konu tüm yönleri ile incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Toplantıya katılan tarafların büyük çoğunluğu, bu alanda bu tür etkinliklerin yapılmasına karşı olduklarını, trafiğe kapalı alan olması sebebiyle Hürriyet Caddesi, Ulus (Künefeciler) Meydanı ve Mydonose Kafe önüne kadar olan alanın kültür ve sanat faaliyetlerinin icra edildiği bir alan olarak değerlendirilmesini istediklerini beyan etmişlerdir. Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11 inci maddesi gereğince; il merkezinde Hürriyet Caddesi boyunca, ayrıcaMydonose Kafe – Ulu Camii Önü veUlus (Künefeciler) Meydanı 01 Temmuz 2013 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere basın açıklaması yapılamayacak yerler kapsamına alınmıştır.’ şeklinde konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.