Mustafa Kemal Üniversitesi (Mkü) Antakya ve İskenderun kampüslerinde kurulacak olan Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Yönetici Şirket Esas Sözleşmesi İmza Töreni, 23 Haziran 2014 Pazartesi günü Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Hatay Valisi Sayın M.Celalettin Lekesiz törende yaptığı konuşmada, amacı; ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırarak, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerini geliştirmek olan Teknokentlerin, 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin önemli atılımlarından biri olduğunu söyledi. Dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında yer almak istiyorsak; güncel teknolojilerin gerisinde kalarak, satın alarak veya ikinci el teknolojilerin pazarı durumunda kalarak bu hedeflere ulaşamayacağımızı ifade eden Lekesiz, “Bu anlayışın bir neticesi olarak; ülkemiz genelinde yerli sanayicimizi bilinçlendirmek, yeni bir buluş veya teknolojiyi geliştirme çabalarına rehberlik etmek, yenilikçi bir anlayışla ürün çeşitliliğini artırma konusunda desteklemek amacıyla Teknokent çalışmaları Üniversitemiz tarafından başlatılmıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel birçok alanda ülkemize pozitif katkı yapan ilimizin, bu sürecin dışında kalması düşünülemezdi. İlimizde olduğu gibi KOBİ ağırlıklı şirketlerin bulunduğu bölgelerde, teknoloji üretmeden rekabet gücünü yükseltmek, yenilikçi ürünlere yönelmeden büyüyebilmek pek mümkün görünmemektedir.1 2 Oysa Teknokentler üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarını AR-GE yapmaya, kendi teknolojilerini üretmeye teşvik etmektedir.”dedi. Vali Lekesiz, “Mart 2013’te yapılan toplantıda, Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyeti oluşturulmuş, kuruluş protokolü imzalanmış ve Ağustos 2013’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kuruluş müracaatı yapılmıştı. Konu Resmi Gazete’de yayımlanarak kuruluş resmi hale geldi. Yetki Belgesi almış olan firmalar ile bugün Yönetici Şirket Esas Sözleşmesinde, Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin sermaye sahiplerini belirlemiş olacağız. Böylelikle kurulumu son aşamada olan Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’nin yatırım ölçeği, şirketin sermaye yapısı, ortakları ve hisse oranları gibi hususları da netleşmiş olacak.”diye konuştu. Lekesiz şunları söyledi: “Gerek ilimizin kalkınmasına daha fazla destek vermek için, gerekse ülkemizin 2023 hedeflerine ilimizin vereceği katkıyı artırmak için Teknokent’i firmalarımızın hizmetine bir an önce sunmalıyız. Böylelikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki gelişmeleri daha yakından takip etmek için oluşturduğu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde ilimize yakışan performansı sergilemeliyiz.Bu kapsamda kuruluşu Resmileşen Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin; ilimizin üretim ve hizmet sektörüne yeni ürünler, geliştirilmiş ürünler, yeni teknolojiler ve geliştirilmiş teknolojiler üretmek sureti ile yerel firmalarımızın rekabet gücünü artıracakları, kalite ve verimliliği yükseltecekleri konusunda önemli destekler sağlayacağı kanaatindeyim.Teknokent Yönetici Şirketin ilimize, ülkemizehayırlı olmasını temenni eder, emeği geçenlere teşekkür ederim.” Mkü Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder de Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirket Sözleşmesi Vali Lekesiz, Mkü Rektörü Prof. Dr. Güder, kamu kurumu, meslek örgütü ve özel sektör temsilcileri arasında imzalandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.