Mart ayında hükümet tarafından çıkan bir kanunla sözde dersaneleri kapatmak gerekçesiyle Türkiye genelindeki 79000 idareciyi görevden almıştır. Bundan daha kötüsü ise Yönetici Görevlendirme yönetmeliğini değiştirmek suretiyle kendi yandaşının atanmasını sağlayacak bir sistem getirmiştir. Bu Sisteme göre 4 yılını dolduran okul müdürlerinin yeniden görevlendirilmesi için okulun paydaşlarına 40 puan, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerine ise 60 puan verme hakkı tanınmış ve bu puanlamada 75 ve üzeri alan okul müdürlerinin yerinde kalacağı belirtilmektedir. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır. Katılımcılıktan bahsederken, kararı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vermektedir. Okulda Okul Müdürüne puan verecek öğretmende en az 6 ay çalışma şartı aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinde bu şart aranmamaktadır. sıte ıcınHalihazırda İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri yeni atanmıştır. Okul Müdürlerinin hiç birini tanımamaktadırlar. Buna rağmen objektif bir değerlendirme yapabilecekler mi? Yoksa siyasi baskılardan etkilenerek yandaşların görevlendirilmesini mi ? sağlayacaklardır. Yönetmeliğe göre Okul Müdürlerinin değerlendirilmesi kriterlere bağlanmıştır. Bu kriterlerin çoğu somut veriler gerektirmektedir. Objektiflikten uzaklaşarak, siyasi baskılar ile değerlendirme yapılaması durumunda her türlü hukuki girişim sendikamız tarafından yapılacaktır. Ayrıca tüm okul müdürlerimize kamuoyu aracılığı ile duyurmak istiyoruz ki; Haksızlığa uğradığını düşünen tüm okul müdürlerimizin maddi ve manevi tazminat davaları, idari ve adli davalarında da gerekli hukuki desteği sendikamız verecektir. Ayrıca okul müdürlerinin haksız yere görevlerinden alınması, çalışma huzurunu bozacak ve tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizi doğrudan etkileyecek ve eğitim ortamının bozulması tüm İskenderun’un başarı grafiğini de aşağılara doğru çekeceği endişesini taşımaktayız. Bu sebeple buna yol açılmayacağını umut ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin bu konuda duyarlı olacağı kanaatini taşıyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.