Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Bıkmaz, Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında önemli düzenlemeler getirildiğini söyledi.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Bıkmaz uyardı:
 Vergi Mükellefleri Dikkat!!!
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Bıkmaz, Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında önemli düzenlemeler getirildiğini söyledi.
Vergi mükelleflerinin iyi bilmesi gereken hususlara dikkat çeken Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Bıkmaz, özellikle büyükşehir kapsamına girecek olan Hatay’da mükelleflerin bilgilerini tazelemesinin önemli olduğunu vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı.
 KİRA GELİRLERİNDEKİ GÖTÜRÜ GİDER KALDIRILIYOR
Kira gelirlerinde, gelir vergisi hesaplanmasında uygulanan yüzde 25 götürü gider yöntemi
işyeri kira gelirleri için kaldırılıyor ve gerçek giderlerin indirilmesi esas alınıyor. Ancak, 50 bin
TL/ye kadar konut kira geliri olanlar yüzde 25 yerine yüzde 15 götürü gider” indirebilecekler.
Mükellefler dilerse, giderler düşülmeden önceki gayrisafi hasılat tutarına yüzde 20 vergi oranı
uygulamak suretiyle vergi ödemeyi de tercih edebilirler. Buna göre daha önce yüzde 25 götürü
gider düşenler yeni yasaya göre sadece 50 bin TL/ye kadar olan konut kira gelirleri için yüzde
15 götürü gider düşebilecekler.
Bu değişiklik özellikle düşük kira geliri elde edenlerin daha çok vergi ödemesine neden
olabilecek. İşyeri kiralarında ise oran ile stopaj başa baş olacak.
BASİT USULE TABİ OLANLAR
Basit usule tabi 750 bin civarında esnaf ve sanatkar. mevcut yasaya göre, işyeri kirası ve diğer
ödemelerden stopaj vergi kesintisi yapmıyor.
Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısına göre, basit usule tabi olanlara da işyeri kirası dahil, serbest
meslek erbabı ve diğer ödemelerinden stopaj yapma zorunluluğu getiriliyor.
ŞEHİR İÇİ YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN LAR
Öteden beri basit usulde vergilendirilen yani defter tutmayan, KDV mükellefi olmayan taksici ve
minibüsçüler ile yük taşıyan taşıtlardan, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette
bulunanlar, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacaklar.
Başka bir anlatımla; defter tutacaklar, müşterilerine fiş veya fatura verecek, KDV mükellefi
olacaklar. Aylık, üç aylık ve yıllık beyannameler verecekler.
HEYKELTIRAŞA BEYANNAME
Mevcut uygulamada; ressam, bestekar, heykeltıraş, şiir, kitap, roman, hikaye, tiyatro oyunu,
pandomima veya buna benzer sözsüz sahne eserleri, mesleki veya bilimsel araştırma ve
inceleme makaleler ile bunların dışındaki makale, araştırma ve inceleme yazıları, gazete, dergi
bilgisayar, internet ortamı, radyo, TV veya videoda yayınlananlar ile kitap, cd, disket olarak
yayınlananlar, “telif kazancı” elde etmiş sayılıyorlar.
Bunlar defter tutmuyor ve beyanname vermiyorlar ancak kendilerine yapılan ödemelerden,
yüzde 17 stopaj vergi kesintisi yapılıyordu. .
Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısında, bu tür gelirler için 50 bin liralık bir sınır getiriliyor.
Bu sınırı aşanların, beyanname verip yüzde 15-35 arasında vergi ödemeleri örıçörülüvor.
.
Konutun bir kısmını işyeri olarak kullananlar
OTURDUKLARI konutun bir kısmını işyeri olarak kullanan avukat, doktor, serbest muhasebeci
mali müşavir, mimar, sanatçı gibi serbest meslek erbabı, bu konut için ödediği “kiranın
tamamı” ile ısıtma, aydınlatma gibi giderlerini, defterlerine “gider” olarak yazabilecekler.
Çalışmayan eşe küçük bir destek
ÜCRETLİLERİN çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için, asgari ücretin yüzde %15
oranında özel indirim sağlanacak.
Mevcut yasada bu oran yüzde 10 olarak belirlenmişti.
.
Geçici gelir vergisi yüzde 20’ye yükseltiliyor
BASİT usule tabi olanların dışında, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir
vergisi mükelleflerinin, üçer aylık kazançları üzerinden yüzde 15 oranında ödedikleri geçici
vergi, yeni yasa tasarısı ile yüzde 20’ye yükseltiliyor.
Beyannameler artık şubatta verilecek
Yıllardır Mart ayında verilen, yıllık gelir vergisi beyannameleri, Gelir Vergisi Tasarısı’nın
aynen yasalaşması halinde, 1-25 Şubat tarihleri arasında verilecek. “

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.