Çelik İş Sendikası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan basın toplantısında, İSDEMİR’deki yetki sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İSDEMİR’deki yetki alma sürecinin henüz kesinleşmediğinin bildirildiği Yönetim Kurulu açıklamasında, şu görüşlere yer verildi: “Öncelikle Çelik-İş Sendikasına gönül veren ve şartlar ne olursa olsun bu uğurda mücadele eden değerli Çelik İşçilerinin önünde saygı ile eğiliyorum, Teşekkürlerimi, Şükranlarımı ve Sevgilerimi sunuyorum. Sendikaların amacı, çalışanların hak ve menfaatlerini korumak, talepleri için mücadele etmek, iş güvencesi, iş barışı ve huzurunu sağlamak olmalıdır. Temmuz 2014 İstatistiğinde Türkiye geneli sigortalı çalışan toplam 12.287.238 işçi sayısı içinde 1.189.481 işçi sendikalı olup, bu da %9,48’lik bir oranı teşkil etmektedir. bunun da ancak %6’sı Toplu İş Sözleşmeden yararlanmaktadır. Bu tablo karşısında bütün sendikalar, sendikasız işyerleri için ortak dayanışma ve mücadele içinde olmaları gerekirken, bu mücadeleyi sendikalı işyerlerinde vermeleri düşündürücü olup, bu anlayışa ise asla fırsat verilmemelidir. Türk Metal Sendikasının İsdemir’de 1 yılı aşan sürede oynadığı her türlü kirli oyun, tezgah ve senaryolarına karşı verdiğimiz mücadele sonunda 3 Eylül 2014 tarihinde Çelik-İş Sendikası İsdemir için yetki başvurusunda bulunmuştur. Yapılan yetki müracaatı neticesinde Çalışma Bakanlığı’nın SGK kayıtlarına göre üye sayıları dikkate alınarak çoğunluk kararı vermesi yasal bir işlemdir. 3Ancak bu kesin bir sonuç değildir. Normal süreçte İsdemir A, B ve C gruplarının toplam sayısı 5409’du. 3 Eylül tarihi itibari ile Bakanlıkta çıkan üye sayımız 2760 olarak tespit edilmiştir. Sendikamız Çelik-İş, buna göre yüzde %52’ye ulaşan bir oranla yetkilidir. Tüm bu süreçler yaşanırken, son anda kapsam dışı, toplu sözleşmemizde olmayan bir unvanla alınan 330 eleman ilave edildiği zaman ortaya çıkan 5739 çalışan sayısı içinde bu 330 elaman bir muvazaa teşkil ettiği için incelenmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve İş Mahkemesi’ne başvurduk. Bakanlık başvurumuzdaki muvazaa konusunu incelendikten sonra yetki için vereceği karar kesinlik kazanır. Son anda yapılan bu tür personel alımları muvazaa olarak kabul edilmektedir ve Yargıtay kararları da bu konuda çok net ve kesindir. Bu süreç de önümüze konulan veya konulacak her türlü engeli hukuki zeminde aşacağımıza inancımız tamdır. Sonuç itibariyle Çelik-İş Sendikasının ve Çelik İşçilerinin hakkı olan İsdemir yetkisi gerçek sahiplerine teslim edilmiş olacaktır. Sürecin çalışanlarımız, sendikamız ve fabrikamız adına hayırlı ve uğurlu olmasını yüce ALLAH’tan diliyorum. Çelik-İş Sendikası her zaman ve her zeminde çelik işçileriyle var oldu ve onların desteğiyle var olmaya devam edecektir. Sürecin başladığı günden bugüne bütün milli ve manevi değerleri üzerine yemin ederek her gün sayımız 2500-3000 dediler, sonra 28 Ekim, 20 Kasım, 24 Aralık, 15 Ocak, 15 Mart, 1 Mayıs, 1 Temmuz, 3 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerini vererek kendi üye listelerini asacaklarını söylediler. Kendi üye listelerini asacak cesaretleri ve kendilerine olan güvenleri olmadığı için bu söyledikleri sayıların da bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. 1 Mayıs’ta 2193 üye sayılarının olduğunu iddia eden Türk Metal Sendikasına HODRİ MEYDAN! 3 eylül günü üye sayılarının 1590’den fazla olduğunu ispatlasınlar, çalışanların mağdur olmaması, birlik, beraberlik ve huzurun bozulmaması adına istifaya ve çekilmeye hazır olduğumuza söz veriyoruz. Emeğe ve emekçilere saygıları varsa aynı anlayışı ve duyarlılığı Türk Metal Sendikasından da beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Türk Metal Sendikası, yalanlarının ve iftiralarının ortaya çıkacağı korkusuyla, 3 Eylül’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na YETKİ için müracaat dahi edememiştir. Ereğli ile İsdemir’in işletme olduğunu iddia eden bir uydurma dilekçe vermişlerdir. Bu iddiaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilince 1 yıllık söyledikleri bu yalanları sona ermiştir. Çünkü İsdemir’de gerçek amaçları YETKİ değil, hep YETKİSİZLİK yani SENDİKASIZLIK olmuştur. Bu gerçeği bütün çalışanların ve kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Her fırsatta bir işyerinde yetkisizliği yani sendikasızlığı istemek çalışanlara en büyük ihanettir diyen ve Yetkiye müracaat etmeyen Türk Metal Sendikası’nın çalışanlara zerre kadar saygısı varsa, kendi üyelerine bu süreçte verdikleri destekten dolayı teşekkür eder, çalışanların geleceği ve menfaati için çoğunluğa sahip ve yetkili olan Çelik-İş Sendikası çatısı altında birleşmeye davet eder. Çelik-İş Sendikası İsdemir’de her siyasi düşünceden, her ırktan, her mezhepten ve her bölgeden çalışanların temsil edildiği sarsılmaz örnek bir yapıyı oluşturmuştur. Bu yapıyı bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimsenin bu yapıdan nemalanmasına da asla izin vermeyeceğiz. “EMEK EN YÜCE DEĞER” İlkesiyle işçilerin hak ve çıkarları için mücadele eden, çalışanlar arasında hiçbir ayırım gözetmeden işçilerin birlik ve beraberliğini, huzur ve refahını sağlayan “ÇELİK-İŞ SENDİKASI” olmuştur. Hiçbir zaman ve hiçbir süreçte ne aldatan nede aldanan olmuştur. Çelik-İş Sendikasının Tarihinde çalışanlara ne ihaneti, nede İhanetçilere fırsat verildiğini asla göremezsiniz. Türkiye’de hiçbir işletmede örneği görülmeyen bir mücadele İsdemir’de verilmiştir.

Sevgili Basın Mensupları,

• Alternatif Özelleştirme Projesiyle İsdemir’in kapanmasını önleyen, bundan dolayı ülkemize ve bölgemize katma değer sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• Özelleştirme sürecinde İsdemir’de Mevcut Çalışanların İstihdam Güvencelerini sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• Taşeron işçiliğine son verilmesini ve taşeron çalışanlarının İsdemir kadrosuna alınmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• İsdemir kadrosuna alınan taşeron çalışanlarının, taşeronda geçen hizmet sürelerine ilişkin Kıdem Tazminatlarının güvence altına alınmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• Yeni binlerce işçinin istihdam edilmesi için bu zemini sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• İsdemir’in %11’lik Hissesinin çalışanlara Bedelsiz olarak alınmasını ve dağıtılmasını sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• Devir tarihi itibariyle çalışanların Asgari Ücret+%60 fazlası olan saat ücreti 1.58 TL’den, bugün itibariyle ağırlıklı ortalama ücrete denk gelen İş-11’nci kademenin saat ücreti karşılığı olan 15,63 TL’ye taşıyarak %989,24 oranında artışı sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur.

• 2009 Dünya Krizinde İsdemir’de 2000 kişinin iş akidlerinin fesih edilmesi gündemde iken, ücretlerin 16 ay süre ile %35 azaltılmasına yönelik alternatif bir çözümle çalışanların iş güvencesini sağlayan Çelik-İş Sendikası olmuştur. Bütün bu talepleri, altı yıl yatırım sürecinin ve iki yıl dünya krizinin olumsuz etkisi altında olduğu bir İsdemir’de gerçekleştiren Çelik-İş Sendikası olmuştur. Çelik-İş Sendikası İsdemir’de bir tarih yazmıştır. Çelik-İş Sendikası Çalışanlar adına bu emek mücadelesini verirken, birileri de kendi çıkarı uğruna emeğe ve emekçilere hep ihanet içinde olmuştur. Hukuk karşısında bu ihanetin hesabını sormak ise boynumuzun borcudur.

İsdemir örgütlenmesinde Türk Metal Sendikası ne yapmıştır?

• 1 Yılı aşan sürede kendi çıkarları için, çalışanların iş barışını ve huzurunu bozarak, aynı işyerinde çalışanları düşman hale getirmiştir.

• Çalışanların kardeşlik hukukunu ortadan kaldıracak siyasi kamplaşmayı teşvik etmiştir.

• 1 Yılı aşan süre içinde her türlü yalan, iftira, vaat, baskı, şantaj ve tehditle çalışanların iş barışını ve huzurunu bozmuştur.

• Ekonomik darboğaz içinde olan çalışanlara maddi vaatlerde bulunarak umutlarıyla oynamıştır.

Oyun ve tezgah içinde asıl niyetini gizleyerek çalışanları hep kaos ortamına sürükleyerek, “YETKİSİZLİK” tuzağına düşürüp, “SENDİKASIZ” bir işyeri yaratmak olmuştur.

Sevgili Basın Mensupları,

YETKİSİZLİK yani SENDİKASIZLIK ne demektir,
• Yetki sorunu çözülene kadar Sözleşmenin rafa kaldırılması demektir.

• İş güvencesinin teminat altında olmadığı süreç demektir.

• Bir çok yetki ve inisiyatifin çalışanların aleyhine kullanılması demektir.

• Bir çok keyfi uygulamalara boyun eğmek demektir.

• Bir çok kazanılmış hakların geriye götürülmesi demektir.

Bu süreçte işçilerin aleyhine oluşan ve oluşacak bütün olumsuz sonuçların sorumluluğu Türk Metal Sendikasına ve onu yönetenlere ait olacaktır. Bu vebalden ise hiçbir zaman kurtulamayacaklardır. Türk Metal Sendikasının İsdemir’de oynadığı bu Oyun ve Senaryolara son vererek bütün kardeşlerimizi HAK-İŞ ve ÇELİK-İŞ SENDİKASI çatısı altında birleşmeye ve bütünleşmeye davet ediyorum. Sevgili Basın Mensupları, Türk Metal Sendikası, 2002 Devir öncesi şartlara ait olan ve uygulanması mümkün olmayan hususlar hakkında çalışanlara pervasızca her türlü ücret, kademe, terfi, yer değiştirme ve yakınlarının işe alınması vaadinde bulunmuştur. Bu yalanları söyleyenler şu gerçekleri çok iyi bilmelidir;

• 08 Şubat 2001 Tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereği 31 Ocak 2002 Tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalanarak Erdemir’e devredilen İsdemir’de yeni bir Miladın başladığını,

• 01 Şubat 2002 Tarihinde işçilerin İş Akitleri Fesih edilerek, Kıdem ve İhbar Tazminatları ödenerek tekrar işbaşı yaptırıldığını,

• Yeni dönem için yeni Toplu İş Sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini ve yeni bir dönemin başladığını çok iyi bilmelidir.

Bu havada uçuşan yalan ve vaatler karşısında söylenecek tek bir söz var, o da “Edep Ya Hu” demek gerekiyor. İsdemir’de “YETKİ” Dünde, Bugünde ve Yarında HAK-İŞ ve ÇELİK-İŞ SENDİKASI’nındır. Çıktığımız bu kutlu mücadeleyi aynı azim ve aynı kararlılıkla sürdüreceğiz ve yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. ALLAH bu mücadelede yar ve yardımcımız olsun.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.