Türk Eğitim-Sen Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Akça, Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin memurların aleyhine olduğunu kaydetti. Devlet memurlarının kadro güvencesini ortadan kaldıracak olan sözleşmeliliğin, bir memur atama statüsü olmaması için defalarca eylem, etkinlik ve mitingler tertip ettiklerini belirten Akça, “Türk Eğitim-Sen olarak aylardır, yıllardır haykırıyoruz: Devlet memurlarının iş güvencesi tehdit altında! Nitekim bu tehditlerin sonuncusuna da, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklı olarak basına yansıyan ‘47 yıllık devlet memurları kanunu değişiyor’ başlıklı haberdeki “Devlet memurluğundaki ‘ömür boyu iş garantisi’ anlayışına son verilecek” ifadeleriyle şahit olduk. Sendika olarak bu kaygımızın tek temeli, AKP iktidarının iş başına geldiği günden itibaren sergilediği icraatlar ve hükümet yetkililerinin açıklamalarıdır. AKP İktidara geldiğinde ülkemizde kamuda çalışana taşeron firma elemanı 10.000 iken bugün 467.000’lere ulaşmış; 4/B’li ve 4/C’li çalışan sayısında fahiş artışlar yaşanmıştır. AKP hükümeti öğretmenleri dahi sözleşmeli statüde çalıştırmış ve bunda uzunca bir süre direnmiştir. Genel Başkanımız İsmail Koncuk, kamu çalışanlarını bekleyen en büyük tehlike olan iş güvencesinin kaldırılmasına dikkat çekmek için onlarca medya programına iştirak ederek görüşlerimizi ifade etti. Peki tedbir nedir? Kamu çalışanları iş güvencelerinin ellerinden alınmasına nasıl engel olabileceklerdir? Bunun tek bir yolu var: O da sendikal mücadele. Fakat burada dikkat edilecek husus; bağımsız, kararlı ve cesur mücadeleyi ortaya koyan sendikal yapılara destek verilmesidir. Aksi takdirde, yani, iktidarın taşeronluğunu yapan, kendini siyasi iradenin politikalarının tefsir makamı gibi gören, duruşunu çalışanlara göre değil politik tercihlere göre belirleyen sarı sendikaların mihmandarlığının kamu çalışanlarını getirdiği nokta ortadadır” şeklinde görüş ortaya koydu.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.