İskenderun Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 02.07.2012 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. İskenderun Belediyesi’nin açıkladığı gündem maddeleri şöyle;
“1- Aşkarbeyli Mıntıkası 6257 nolu parselin bulunduğu alanın Yüksek Gelişme Konut Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
2- Aşkarbeyli Mıntıkası 6257 nolu parselin bulunduğu alanın Emsal=3.00 Max. ve H=11 Kat Max. olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
3- Aşkarbeyli Mıntıkası 6257 nolu parselin bulunduğu alanın Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilmesi ile ilgili Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü teklifi.
4- TUBİTAK tarafından İŞBAP destekleme programı kapsamında desteklenen 112R004 nolu Hatay İli yenilik platformları proje destekleme sözleşmesinin onaylanması hususundaki Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.