İskenderun Belediye Meclisi, 3 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda toplanacak. Gündemde 6 madde yer alıyor.
G Ü N D E M:
1)Karahüseyinli Köyü 3552 ve 3553 nolu parsellerin Ceza İnfaz Kurumu Alanı olarak düzenlenmiş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
2)Karahüseyinli Köyü 3552 ve 3553 nolu parsellerin Ceza İnfaz Kurumu Alanı olarak düzenlenmiş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
3)Frenkçiftliği Mıntıkası 2523 ada 1 nolu parselin bir kısmının Adalet Bakanlığı Lojman Alanı ve Milli İstihbarat Hizmet Alanı olarak düzenlenmiş bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
4)Frenkçiftliği Mıntıkası 2523 ada 1 nolu parselin bir kısmının Adalet Bakanlığı Lojman Alanı ve Milli İstihbarat Hizmet Alanı olarak düzenlenmiş bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
5)Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programının meclisçe görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
6)Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.