İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 03.10.2012 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. Belediye Meclis toplantısında, bir ulusal basının ekinde yayınlanan köşe yazısına tepkiler de dile getirildi. Yazıyla ilgili yerel basının duyarlılığına teşekkür eden Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Benim ailem belli. Kuvayi milliye reisi amcam Dr.Talat Civelek, Antakya belediye binasını yaptıran dedem üç dönem belediye başkanlığı görevinde bulundu. Benim öyle bir şey yapmam ailemin kemiklerini sızlatır. Adalet mülkün temelidir. Mustafa Kemal’in sözü, mülk denince devlettir. Adaletsiz bir toplumda hiçbir şey olur değildir. Burada belediye olarak adaleti sağlamak için herkese eşit davranıyoruz. Devlet insanın alt kimliklerine kör olmalıdır. Bu toprakta önce insan insan gelir. Burada yaşayan herkes  Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşıdır. Etnik ve dinsel farklılıklar gözetilmemelidir. Alt kimliklere kör olmak lazım. Belediye olarak biz bunu yapıyoruz. Burada kent barışı bu şekilde sağlandı. Bugün başbakanımız, cumhurbaşkanımız da nevruz bayramlarına katılıyor. Ben de meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte nevruz bayramına katıldım. Orada bir genç geldi boynuma bir şey taktı. Bir arkadaş deklanşöre basmış orada. Ben boynuma takan gence al bunu at diyebilir miyim? Benim siyasi kimliğim belli, ailemin geçmişi belli. Bu, benim bu şekilde beni suçlamaya neden olabilir mi? Asla. PKK’ya hepimiz karşıyız. Terör örgütüne hepimiz karşıyız” dedi. Gazetede çıkan yazıya İskenderunluların da son derece tepki gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Bu yazı benim kişiliğime değil, bütün İskenderun’a yapılmış saldırıydı” diye konuştu. Gülen Koleji üst kısmında heyelana karşı istinat duvarı yapıldığını da anımsatan Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, yetkilinin bu çalışmaya teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Gündem maddeleri arasında bulunan gayrimenkul satışı ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, gayrimenkul satışıyla elde edilecek gelirin halkın yararına kullanılacağını söyledi. 27 Eylül 2012 tarihinde 31 adet gayrimenkulun kira ihalesi yapıldığını, bunlardan 6 tanesinin kiracı bulduğunu, diğerlerine giren olmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, binanın boş kalmaya devam etmesinde halkın zarar göreceğini, gayrimenkul satışının arsa alımı ve hizmette değerlendirilmesinin halkın yararına olacağını söyledi. 120 dönüm üzerinde arsa gayrimenkul satın alındığını, yeni İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının da yerinin satın alındığını anımsatan Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek, “Biz halkın hakkını korumakla mükellefiz. Bina boş kalınca çürüyor, bakımsız kalıyor ve kaybımız  oluyor. Bu meclis, halkın çıkarlarına hizmet ediyor” dedi. İskenderun Belediye Başkanı Dr.Yusuf H.Civelek başkanlığında başlayan Belediye Meclis toplantısında, gündem maddeleri Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Sabahattin Uygun başkanlığında görüşüldü. Meclis toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı:

G Ü N D E M:

1)      Karahüseyinli Köyü 3552 ve 3553 nolu parsellerin Ceza İnfaz Kurumu Alanı olarak düzenlenmiş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi karara bağlandı.

2)      Karahüseyinli Köyü 3552 ve 3553 nolu parsellerin Ceza İnfaz Kurumu Alanı olarak düzenlenmiş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi karara bağlandı.

3)      Frenkçiftliği Mıntıkası 2523 ada 1 nolu parselin bir kısmının Adalet Bakanlığı Lojman Alanı ve Milli İstihbarat Hizmet Alanı olarak düzenlenmiş bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi karara bağlandı.

4)      Frenkçiftliği Mıntıkası 2523 ada 1 nolu parselin bir kısmının Adalet Bakanlığı Lojman Alanı ve Milli İstihbarat Hizmet Alanı olarak düzenlenmiş bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi karara bağlandı.

5)      Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programının meclisçe görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi karara bağlandı.

6)      Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi karara bağlandı.

7)      1. Mıntıka 2049 nolu Parselin bulunduğu İmar Adasında Ticari Alan Emsal=2.00 ve H=30.50 m. Yapı yüksekliği verilmesi yönünde plan değişikliği yapılması hususundaki yazılı önerge İmar Komisyonu’na gönderilmesi karara bağlandı.

Belediye Meclisi, 8 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 14.00’da toplanmak üzere oturumu kapattı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.