Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha’nın halkı adına başlattığı hukuk mücadelesinde Hatay İdare Mahkemesi’nden sevindirecek bir karar çıktı

Hukuk mücadelesinde zafere doğru

sıte ıcınArsuz Belediye Başkanlığı’nın Hatay Valiliği’nin kurduğu Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile kapatılan belde belediyelerin taşınır taşınmaz mallarının paylaşımının iptaline ilişkin Hatay İdare Mahkemesi’ne açtığı davadan sonuç çıktı. Halkının menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda halkı adına hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, mahkeme kararına göre; tüzel kişiliği sona eren belde belediyelerinin mülklerini farklı kurumlara dağıtan Devir Tasfiye Komisyonu kararının iptal edildiğini, kendisinin de içerisinde yer alacağı yeni bir komisyonun toplanarak, taşınmazların yeniden paylaştırılacağını söyledi.
“Mücadelem Arsuz Halkı için”
Belediye hizmet binalarının Arsuz Belediyesi’ne geri dönene kadar hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ifade eden Başkan Nazım Culha, “Hatay İdare Mahkemesi, belediye mülklerimizi farklı kurumlara dağıtan Devir Tasfiye Komisyonu kararını iptal etti. Dolayısıyla, tüzel kişiliği sona erdirilen Arsuz, Madenli, Üçgüllük, Akçalı, Karaağaç ve Gökmeydan belde belediyelerinin ve Arsuz ilçesine bağlanan 25 köyün taşınmaz, taşınır, personel, alacak ve borçlarının belediyemizin de içinde olacağı, yeni oluşturulacak bir komisyonla görüşülmesi gerçeği ortaya çıktı. Devir ve tasfiye işlemleri yapıldığında, Arsuz’un ilçe statüsüne kavuşmasıyla kapanan belde belediyelerin başkanları hukuken görev, yetki ve sorumluluklarının kalmaması nedeniyle, duygusal hareket edebilecekleri de değerlendirildiğinden komisyona dahil edilmemiş, bu belediyeleri temsilen komisyon toplantılarında o dönemin Antakya İl Belediye Başkanı yeralmıştır. Paylaştırma işlemlerinde de tereddüte düşülen durumlarda ise bakanlığın bilgisine başvurulmuştur. Ancak kanunda devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere komisyonun vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla kurulması öngörülüyor. Bu hükme istinaden, oluşturulacak yeni komisyonda ben de yer alacağım. Yeni komisyonun toplanmasının ardından, Arsuz Halkı’nın da hak ettiği taşınmazları geri alacağımız inancındayım. Onun için çok mutluyuz ve sevinçliyiz” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.