NEDEN Prof. Dr. Yakup BULUT ?
İŞİN EHLİ BİR AKADEMİSYEN REKTÖR ADAYI

KAMU YÖNETCİSİ UZMANLIĞINDAN ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNE
KAVGA EDEN DEĞİL ÜRETEN, ANLAYAN VE SAYGI DUYAN BİR ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTENİN DE BULUNDUĞU HATAY ÖLÇEĞİNDE VE ULSAL DÜZEYDE TÜM KAMU KURUMLARIYLA BÜTÜNLEŞEN VE ÜRETKENLİKTE BULUŞAN BİR ANLAYIŞ

YENİ UMUT-YENİ UFUK- YENİ REKTÖR

sıte copyMustafa Kemal Üniversitesi’ne katkı sağlama vizyonuyla 2000 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünde Yardımcı Doçentliğe atanan Prof. Dr. Yakup BULUT, 2006 yılında Doçentliğe, 2012 yılında ise Profesörlüğe, ardından İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. İktisadive idari Bilimler Fakültesi Dekanlığını yürüten BULUT, 2002 yılından beri Bölüm Başkan yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurul üyeliği, Üniversite Senatörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversitenin değişik birimlerinde kurul üyelikleri, Üniversite Genel Sekreterliği görevi gibi birçok idari görevlerde bulunmuştur. Halen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdüren BULUT’un, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan ve ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan ve basılan birçok eseri bulunmaktadır. Çeşitli projelerde eğitici, yardımcı araştırmacı ve proje yöneticisi olarak da görevlerde bulunmuştur. Bütün bu görevler BULUT’u, bilimsel, idari ve yönetimsel anlamda kusursuz bir organizasyonun uygulayıcısı durumuna getirmiştir.Üniversitenin farklı birimlerinde görev yapmış biri olarak üniversitenin sosyal, kültürel ve idari sorunlarını en iyi bilenlerden biri olmasının yanı sıra sahip olduğu deneyim ve birikimin bu sorunları giderecek boyutta olduğu bir gerçektir. Üniversitelerin, bilim ve irfan yeri olduğunu, markalaşmasının ve hak ettiği düzeye gelmesinin bilimsel çalışmalarla olacağını, ötekileştirme, kavga, ayrımcılık gibi söylem ve uygulamaların üniversiteye, Hatay’a ve Ülkemize bir kazanım sağlamayacağını ifade etmesi Mustafa Kemal Üniversitesi’nin, Hatay’ın geleceği ve Ülkemiz açısından da önemlidir. Üretken, birbirini anlayan, saygı ve sevginin bilimselliği artırdığının farkında ola; güven duygusunun yüksek olduğu bir medeniyetler şehrinde, medeniyetleri yaşatacak bir üniversite için elele vermenin gerekliliğine inanan BULUT, üniversitemiz için kaçırılmaması gereken bir şanstır.Prof. Dr. Yakup BULUT’un üniversitede birleştirici, kaynaştırıcı, diyalog kanallarının açık olduğu şeffaf bir yönetim anlayışını hayata geçireceğini belirtmesi son derece önemlidir. Kültür ve medeniyet şehri olan Hatay’ın sahip olduğu kıymetli değerleri hayata geçirmede üniversitenin önemli bir rol oynadığını ve oynayacağını ifade etmesi sadece Türkiye için değil adeta bölgedeki en kritik -bir o kadar önemli- olan Hatay’ın geleceği için önemli bir kilit noktadır.Bir üniversitenin, içinde bulunduğu şehirdeki sosyal, kültürel, iktisadi ve idari yapıyla bağlarının sağlam olması gerektiğine inanan BULUT, sosyal bilimci olarakparçadan ziyade ancak bir bütünün anlam ifade ettiğini her fırsatta dile getirmektedir. Rektörlük makamı bir temsil makamı olmanın yanında bir icra,liderlik ve bir bütün olarak topluma aydınlık ufuklar açma makamıdır.Prof. Dr. Yakup BULUT’un Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent Politikaları ve Sivil Toplum gibi araştırma alanlarında ulusal ve uluslar arası çalışmalar ortaya koyması ve bu bilimsel gerçekleri üstlendiği görev ve sorumluluklarda uygulaması talip olduğu rektörlük makamını hak ettiği değerle temsil edeceğini göstermektedir. Bulut; kamu yararının, yerel yönetimlerde idarenin ve yönetimin; kentleşmede gerek altyapı gerek yapılaşmanın gerekse şehirde yürütülmesi gereken politikanın ve organizasyonun nasıl olması gerektiğini bilen, bütün bu uygulamaları bilimsel gerçekler çerçevesinde hayata geçirirken sivil toplumun talep ve isteklerini de yaptığı çalışmalarla ve uygulamalarla çok iyi bildiğini gösteren aydın bir bilim adamıdır. Prof. Dr. Yakup BULUT’un,Bilimsel gerçekler ışığında Üniversitenin yönetimsel sorunlarını, akademik ve idari personelin sorunlarını, öğrencilerin sorunlarını, alt ve üst yapı sorunlarını, bilgi işlem ve donanım sorunlarını, kurumsal iletişim sorunlarını ve kent ilişkileri konusundaki sorunları belirleyerek bu sorunlara çeşitli çözümler sunması onun başka bir pozitif yönüdür.Ayrıca idare ve yönetim konusunda kendi bilimsel çalışmalarının yanında üstlendiği görev ve sorumluluklardan edindiği tecrübe, göreve ne kadar layık olduğunun daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir.Bu tecrübe ve bilgi birikimi, BULUT’un rektör olması durumunda Mustafa Kemal Üniversitesi’nin şu anda karşı karşıya kaldığı sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturabileceğini göstermektedir. Bir üniversitenin evrensel boyutlarda gelişebilmesi için büyük ve önemliprojeler ve bu projeleri gerçekleştirmek için de uygulanabilir bir program şarttır. Bu çerçevede projeler ortaya koyan BULUT, demokratik, şeffaf ve özgürlükçü bir anlayış çerçevesinde çok aktörlü ve katılımcı anlayışın yanı sıra milli manevi değerlere saygıyı ve farklılığı zenginlik olarak kabul eden anlayışı kendine ilke olarak kabul etmiştir. Üniversite sorunlarının bir çok boyutu olsa da esas sorunların temelinde sosyal sorunlar yattığını, insanlar güven ve aidiyet içinde olduğu ortamın oluşması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Üniversitelerin dedi kodu yapıldığı mekanların olmadığı, kavga ve dövüşmenin bilimsellikten ve bilimsel ortamlarda uzak olması gerektiğini, ötekileştirme anlayışının üniversal gelişmelerin önünde engel olduğunu belirten BULUT, esas olanın herkesin kendi gibi yaşadığı kendi bilimsel ve sosyal kimliği içinde kendini rahat hissettiği bir bilimsel yuva oluşturmak olduğunu belirtti. Bilimsel çalışma alanı idare ve yönetim olan ve bu alanda çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalarının ışığında, üniversitede ve yerel yönetim çalışmaları konusunda çeşitli görev ve sorumluluklar da üstlenerek, bir üniversitenin nasıl yönetileceği ve idare edileceğini iyi bildiğinden aday olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yakup BULUT Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Makamının bilimsel bilgiye ve ilme hizmet eden bir makama dönüşmesi gerektiğini ve bu bağlamda bir rektör olmayı arzuladığını belirtti. Rektörlük Yakup BULUT’a ; Üniversitemiz ve Şehrimiz “UMUT”a doğru…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.