İskenderun Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Bülent Seküçoğlu, bölge ekonomisini değerlendirerek ve hem İskenderun Limanı hem de önde gelen sektörler hakkında bazı bilgiler verdi. Başkan vekili Seküçoğlu konuyla ilgili olarak özetle;
“Ülkemizin en eski ve doğal limanlarından olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İskenderun Limanı, uzun yılların yorgunluğu, yatırım yapılmaması ve yenilenmemesi sebebiyle kapanma aşamasından dönmüş, 30.12.2011 tarihi itibariyle özelleştirilmesi tamamlanarak Limak Holding’e devri yapılmıştır. Limak Port uluslar arası Liman İşletmeciliği A.Ş. olarak, 01.01.2012 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.
Odamız üyesi Ticaret ve Sanayi erbabı, bölgemiz ve çevre illerdeki esnaf, ticaret ve sanayici ayrıca komşu ülkeler; İskenderun Limanı’nın verimli çalışmasını, geçmişteki parlak günlerine dönmesini uzun süredir umutla beklemektedir. Umutlarının ve bekleyişlerinin ilk karşılığı limanın özelleştirilmesidir. Limak Holding’in limanı devralmasının hemen sonrasında hızla yatırımlara başlaması, beklentileri güçlendirmiştir. Limakport İskenderun Limanı, konteynır ağırlıklı hizmet vermek üzere yeniden inşa edilmektedir.
Bölge ve Odamız üyeleri açısından, Limakport İskenderun Limanı’na yapılan yatırımların karşılığı olarak limanın tam kapasite çalışması, bölgemizin konteynır limanına olan ihtiyacını gidermesi, bölge ve ülke ekonomimize yapacağı katkı ayrıca istihdam artışı sağlaması önündeki engellerin kaldırılması en büyük umudumuz ve dileğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devletimizin bütün kurumları ile özelleştirme aşamasında yapılan katkının, Limakport İskenderun limanının faaliyeti aşamasında da yapılmasını ve faaliyet önündeki bürokratik engellerin kaldırılarak Mersin Limanı ile eşit rekabet şartlarının sağlanmasını beklemekteyiz”
diye konuştu.
Demir-Çelik Ürünleri ve filtre
İTSO Başkan Vekili Bülent Seküçoğlu bölgede öne çıkan sektörlerden bahsederken de
“İskenderun’daki ihracata ve istihdama büyük katkı sağlayan sektörlerin başında ağır sanayi gelmektedir. İskenderun; ülkemizin ham çelik üretim kapasitesinin % 31,4’üne ve buna ek olarak ülkemizin yassı çelik üretim kapasitesinin % 54,5’ine sahiptir. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan bilgilere göre; 2011 yılında İskenderun’dan yapılan demir çelik ürünlerinin ihracat tutarı 952.866.378 dolardır. Dolayısıyla demir çelik mamulleri, İskenderun’un toplam ihracatının % 49’unu oluşturmaktadır. İskenderun’da son birkaç yıldır yerel sanayiciler yabancı ortaklıklar kurmuş ve güçlerine güç katmıştır. Ayrıca 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşturulmasıyla yerel demir çelik üreticileri bölgemizdeki yatırımlarına devam etmiş ve yatırım kapasitesi artırılmıştır.

Filtre sektörü İskenderun’un ülke çapında söz sahibi olduğu bir sektördür. Ülkemizde üretilen otomotiv ve yan sanayi filtrelerinin % 75’i ilçemizdeki firmalarca gerçekleştirilmektedir. İskenderun’dan her ay ortalama 30 farklı ülkeye filtre ihracatı yapılmaktadır. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan bilgilere göre; 2011 yılı itibariyle İskenderun’dan yapılan filtre ihracatı tutarı 64.761.277 dolar olmuştur” şeklinde konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.