İskenderun İlçe Gıda ve Tarım Müdürü Osman Hatlar, vatandaşların gıda ile ilgili şikayetlerini ‘Alo 174 Gıda Hattı’na yapmaları gerektiğini yineledi. ‘Alo 174 Gıda Hattı’na gelen tüm şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini belirten İlçe Tarım Müdürü Osman Hatlar, ‘’Alo 174 Gıda Hattı üzerinden alınan tüketici şikayetleri kayıt altına alınarak, elde edilen bilgilerle ülkemize ait bir gıda risk haritası hazırlanmasında, hazırlanan risk haritası baz alınarak gıda denetimi eylem planı hazırlanmasında, gıda güvenilirliği konusunda riskli bölge ve ürünlerin tespitinin sağlanarak denetim ve kontrol etkinliğinin artırılmasında veri tabanı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle İlçe Müdürlüğümüzce Alo 174 Gıda Hattı kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler büyük bir önem arz etmektedir.
Alo 174 Gıda Hattının hizmete açılmasından bu yana ilçe müdürlüğümüzde
Alo Gıda 174 Hattı üzerinden yapılan tüketici şikayetleri öncelikli olarak değerlendirilmekte ve bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler herhangi bir gecikmeye neden olmayacak şekilde sonuçlandırılmakta,
özellikle gıda zehirlenmesi gibi acil durumlarda şikayetlere en hızlı şekilde müdahale edilmekte,
Alo Gıda 174 Hattı kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde öncelikli olarak şikayete konu olan durum ve/veya ürünlerle ilgili kontroller yapılmakta, gerektiğinde gerçekleştirilen denetimler numune alımıyla desteklenmektedir. Ayrıca
şikayete konu edilen durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiğinin tespiti halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirtilen tüm idari yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanarak şikayet konu durumun ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmakta, Alo 174 Gıda Hattı kapsamında ilçe müdürlüğümüzce şikayet sahiplerine verilen cevaplar şikayete konu olan durumla ilgili gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında bilgiler içerecek şekilde hazırlanmaktadır’’ şeklinde görüş ortaya kodu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.