DSC_0253.   DSC_0265 DSC_0266 DSC_0268 DSC_0271 DSC_0274Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince 02.07.2013 Salı günü saat 14.00’da Meclis 1. Başkan Vekili Özer Çağşar başkanlığında toplandı.
Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda konuşan Meclis Başkan Vekili Özer Çağşar, eski nikah salonunda askıda olan İskenderun’un revizyon imar planıyla ilgili açıklamada bulundu.
1982 yılında yapılmış imar planıyla 30 yıl İskenderun’un yönetilmeye çalışıldığını, bundan önceki dönemlerde revizyon imar planı yapılma düşüncesi konuşulup karar alınmasına rağmen bunun gerçekleştirilmediğini belirten Meclis Başkan Vekili Özer Çağşar, “Revizyon imar planını bu meclis, bu belediye başkanı, bu idare cesaretle gündeme getirmiştir ve uygulamaya almıştır. İhale sürecinden sonra yaklaşık iki yılı bulmuştur, gündeme gelmiştir. 200 bin nüfuslu yerde nüfusun yüzde 1’inden itiraz gelse yaklaşık 2 bin kişi itiraz eder. Bugün aldığım son bilgiye göre itiraz sayısı 360 civarındadır. Bunların bir kısmı da maddi hatalar içermektedir. Yani buradan şunu çıkarıyoruz. İmar planı yaparken nüfusun yüzde yüzünü memnun etme gibi bir durum mümkün değildir. Bu gelen itirazlar içerik olarak bakılacak, ayıklanacak, bu mecliste teker teker hepsi gelecek ve gözden geçirilecek. Yapılan hata varsa, haksızlığa uğrayan insanlar varsa bunların mağduriyeti giderilecektir. Bunu çok iyi biliyorum bu imar planı hiçbir zaman kişilerin partisine, milliyetine, cinsiyetine göre düzenlenip yapılmadı. Şehrin önümüzdeki yıllarını planlayacak düzeyde ve teknik ekibe teslim edilerek yaptırıldı. Mutlaka hatalar vardır. Planlama teknik ekibin hataları vardır, belediye idaresinin teslim aldıktan sonra gözden kaçmış olaylar vardır. Ama bunda artniyet olduğunu düşünmüyorum” dedi.Meclis toplantısında, 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Sivas katliamı da kınandı.

Belediye Meclis toplantısında, aşağıdaki gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı:
G Ü N D E M:
1- Belediyemiz mücavir sahası yetki ve sorumluluk sınırları içerisindeki 28 mahalleyi kapsayan, yangına hassas bölgelerin tespiti ile ilgili İtfaiye Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.
2- Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Toprakkale-İskenderun Otoyolu altındaki alt geçitten  1000 mm çaplı şebeke ana borusunun geçirilmesi amacıyla hazırlanmış olan protokolün tasdiki ve bu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
3- Sarıseki Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 27 sayılı kararı ile aldığı 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
4- Sarıseki Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 29 sayılı kararı ile aldığı 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili kararın, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.
5- Belediyemize ait otoparklarda otomasyon uygulamasına geçilmesi nedeni ile otopark ücreti tarifelerinde düzenleme yapılması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

Meclis, 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.