DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE BÖLGEDE AKREDİTE OLMUŞ TEK LABORATUVAR MMK’DA

Published on:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış

MMK Metalurji, demir çelik sektöründe bölgenin akredite olmuş tek laboratuvarına sahip. MMK Metalurji Laboratuvar Müdürü Özgür Karakaş, MMK’nin kurumsal kimliğini başarıyla temsil eden bir isim olarak, demir çelik sektöründe akredite olmuş laboratuvarın önemine vurgu yaptı. İşte Karakaş ile keyifli röportajdan satırlara yansıyanlar…

Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Özgür Karakaş kimdir?
1976 yılında Hatay’da doğdum. Orta ve lise öğrenimini Hatay Osman Ötken Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya (ing) bölümünde tamamladım. Boya imalatı alanında faaliyet gösteren Aksan Boya ve Kimya A.Ş.’de Laboratuvar Şefi ve Kardelen Boya ve Kimya A.Ş.’de Üretim Müdürü olarak 5 sene çalıştıktan sonra iş hayatına Erdemir Demir ve Çelik A.Ş.’de 5 yıl devam ettim. Dörtyol ve Dilovası tesislerinde sıcak, soğuk ve boyalı sac üretimi yapan MMK Metalurji San.Tic.ve Liman İşletmeciliği A.Ş. firmasında, 2009 yılından bu yana Laboratuvar Müdürü olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım.
1. MMK Metalurji Laboratuvarları’nın faaliyetleri nelerdir? Kısaca laboratuvarınızı tanıtabilir misiniz?

1 (2) 1 15 DSC_0152 DSC_0303 DSC_0374 IMG_3780 IMG_3810 IMG_4992 P50306-154602MMK Metalurji Laboratuvarları, bünyesinde bulunan Merkez, Numunelendirme ve Kromotografi , Spektral, Boya ve Renk Laboratuvarlarıyla, Hatay-Dörtyol ve Kocaeli-Dilovası olmak üzere iki lokasyonda, TS EN ISO /IEC 17025 standartlarına uygun olarak, hem kendi iç müşterisine hem de dış müşterilerine hizmet veren bir laboratuvardır. 2010 yılından bu yana hizmet veren laboratuvarlarımız, halen ürün kalitesini doğrudan etkileyen tüm hammaddelerin giriş kontrol testleri, proses kontrol testleri, son kontrol testleri, alternatif/yeni hammadde denemeleri ve araştırma faaliyetlerinde rol alarak, görevini, teknolojik altyapısı, güçlü çalışan kadrosu ve üstün hizmet kalitesiyle sürdürmektedir.

2. Müdür olmanızın teknik sorumluluğu kadar idari sorumluluklarıda oluyordur. Personellerin etkin ve verimli yönetimi de bunlardan biri. Peki bu verim nasıl sağlanır, bu konudaki olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Gelişen teknoloji ile rekabet ortamlarının artması işletmeleri sürekli olarak iyileşmeye zorlamaktadır. Bu da değişime ayak uydurabilen yaratıcı düşüncelere sahip, fark yaratabilen kadroları zorunlu kılar. Dolayısıyla personellerin etkin ve verimli olması öncelikle doğru personel seçimiyle sağlanır. Doğru personel seçimi, doğru yapılmış iş analizlerini gerektirir. Doğru iş analiziyle ortaya çıkan beklentiler doğrultusunda işte en yüksek verimi sağlayacak personellerin seçimi sağlanır. Bu konuda İnsan Kaynakları departmanımız diğer departmanlarla koordineli şekilde işe alım süreçlerini gerçekleştirmektedir. Elbetteki çalışanların verimi bir organizasyonun verimini doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu konuda biz yöneticilere büyük iş düşmektedir. Çünkü başarılı bir yöneticinin arkasında her zaman başarılı bir ekip vardır. Dolayısıyla üzerinde durduğumuz en önemli unsur ekip ruhu yaratmaktır. Bunların dışında rahat çalışma ortamı ve saatleri, donanımlı ekipmanlar, eğitimler, performansa dayalı ödüllendirme sistemleri gibi bir çok etkenin çalışan verimini doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca İK birimimizin yürütmekte olduğu “Performans Yönetim Sistemi” faaliyetleri ile departman yöneticileriyle iş birliği içerisinde bu çalışmalar sürdürülmektedir.

3. Demir çelik sektöründeki üretim açısından laboratuvarların rolü nedir?

Şirketimiz hurdadan, galvanizli ve boyalı bobin üretimi yapan entegre bir tesistir. Bu süreçte hammaddelerin, üretim süreçlerinin, yardımcı süreçlerin, yan ürünlerin ve ürün özelliklerinin kontrol altında tutulması açısından, laboratuvarlar demir çelik üretiminin olmazsa olmaz parçasıdırlar.
Bir işletmede laboratuvar ve diğer birimler kesinlikle birbirinden ayrı düşünülemez. Hepimiz bir bütünün parçalarını oluşturmaktayız. Bizim gibi kendi şirketlerine hizmet sunan laboratuvarların ilk müşterisi işletme içerisindeki diğer departmanlardır. İç müşteri diye nitelendirdiğimiz işletme departmanlarına hizmet eden yardımcı bir tesis olarak laboratuvarımız, onların her türlü sorularına ve çözüm arayışlarına ortak olmaktadır.
Bu konuda MMK Metalurji tüm departmanlarına eşit olarak yaklaşmakta, işbirliği ve ekip ruhu aşılamaktadır. Bu yaklaşım bizi bir arada tutan en önemli güçtür.
4. Akreditasyonun bir laboratuvar için önemi nedir? Sizi akredite olmaya iten şeyler nelerdir?

Akreditasyon laboratuvarın yeterliliğini gösteren uluslararası kuruluşlarca değerlendirilmesi onaylanması ve denetlenmesini ifade eder. Daha anlaşılır ifadeyle akreditasyon, herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. Bu yüzden hem müşterilere, hem kurum geneline, hem de laboratuvarınıza olan güvenin bir sembolüdür akreditasyon. Bizler de, doğru kurulmuş bir organizasyon ile zaten var olan yetkinliğimizi onaylatmak amacıyla bu işe adım attık. Bu nedenle süreç bizim için kolay ilerledi. TÜRKAK tarafından yapılan denetimlerimiz sonucunda ISO/IEC 17025 akreditasyon belgemizi Aralık, 2015 itibariyle aldık. Uygunluğun devam ettiğinden emin olmak için, akreditasyon verilmiş olan laboratuvarlar düzenli olarak tekrar değerlendirilirler ve böylece teknik uzmanlık standartlarını koruyup korumadıkları kontrol edilmiş olur. Aralık, 2016 içerisinde ilk yıl denetimlerimizi tamamladık.

5. Laboratuvar akreditasyonunun ne kadar zorlu bir süreç olduğu aşikar. Bu süreci başarıyla geçmiş olmanızda hangi faktörlerin önemi yadsınamaz?

Bu sürecin zorluğu, biraz önce de bahsettiğim gibi sisteminizi en başta nasıl kurup inşa ettiğinizle alakalıdr. Her zaman temelleri sağlam atılan ve doğru kurulan bir organizasyonun akredite olmak adına uzun uğraşlar vermesine gerek yoktur. Ufak tefek prosedürel ve döküman eksikliklerimiz de doğru ekip ve doğru danışman seçimiyle çok rahat giderildi.

Sektörde birçok laboratuvarın akredite olabilecek potansiyele sahip olduğunu bizzat biliyorum ama görüyorum ki, akreditasyonun zorlu bir süreç olduğu yönünde genel bir kanı ve uzak durma eğilimi var. Bu konuda onlara örnek olabileceğimizi umuyorum.
6. Akreditasyonun laboratuvara getirileri nelerdir? Akredite olmak size somut olarak ne kazandırır?

Akreditasyonun getirisini sadece laboratuvar açısından değerlendirmemek gerekir. Müşteriye ve kurumumuza da getirileri vardır.
Müşteri nezdinde; risk oranının en aza indirgenmesi sağlanır. Böylece müşteriler sağlam bir kalite sistemine sahip, teknik açıdan donanımlı bir laboratuvar seçtiklerini bilirler. Ürünün akredite olmuş bir laboratuvar tarafından değerlendirilmesi müşteri güvenini arttırır. Bu nedenle müşteriler ürünü tekrar test ettirme ihtiyacı hissetmezler. Ürününüzün dış piyasada kabul görmesi kolaylaşır. Ürüne dair teknik veriler yabancı yatırımcıların ürüne karşı güven ve itimat duymasını sağlar. Bu durum, ithalatın yapıldığı ülkede ürünün yeniden test edilmesi gereğini ortadan kaldırır, alıcıya maliyet ve zaman avantajı sağlar.
Kurumunuz nezdinde; akredite bir laboratuvara sahip olmak, test sonuçlarınızın iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi anlamına gelir. Buda sizi piyasada güvenilir ve tercih edilir kılarak, saygınlık ve ticari üstünlük sağlar.

Laboratuvar olarak kendi nezdinizde; akredite bir laboratuvar olarak hizmet sunmak müşteri taleplerini olumlu etkiler. Piyasada güvenilir ve tercih ediliyor olmak, kendinize olan öz güvenimizi arttırarak, motivasyonunuza katkı sağlar.
7. Laboratuvarınız, demir çelik sektörüne hizmet eden, Türkiye’de en geniş kapsama sahip, bölgesel anlamda ise tek akredite laboratuvardır. Peki size diğerlerinden farklı kılan nedir? Nasıl bir laboratuvarcılık yaklaşımına sahipsiniz?

MMK Metalurji’de laboratuvar hizmetleri, müstakil bir müdürlük organizasyonu altında, Laborant, Tekniker, Kimyager ve Mühendislerden oluşan, 34 kişilik bir ekip tarafından ulusal ve uluslararası standartlara dayalı olarak yürütülmektedir. Bu laboratuvarların, test ekipmanı ve insan gücü ihtiyaçları, hem test laboratuvarı hem de kısmen Ar-Ge laboratuvarı olarak hizmet verebilecek şekilde oluşturulmuştur. Bizi diğerlerinden farklı kılan da bu İnteraktif Laboratuvarcılık olarak adlandırdığımız yaklaşımın sonucudur. İnteraktif Laboratuvarcılık, esas itibariyle, test ve Ar-Ge laboratuvarcılığının bir sentezidir. Hammadde, süreç ve ürün kontrolleri esasına göre test laboratuvarcılığı yapmanın yanı sıra, işletmelerde oluşan sorunların tespiti, yeni hammaddelerin laboratuvar ve işletmelerde test edilerek, imalatta kullanımlarının uygunluğunun tespiti yada hammaddenin imalata uygun hale getirilmesi çalışmaları, iyileştirme çalışmalarında işletme ve ilgili birimlerle sürekli işbirliği içerisinde bulunarak, iyileştirme süreçlerinin takibi ve bu süreçlere veri sağlanması, maliyet düşürücü çalışmalarda çalışma gruplarında yer almak, yeni ürün geliştirme çalışmalarında gerekli desteğin sağlanması, yan ürünlerin pazara katma değeri yüksek hammaddeler olarak sunulabilmesi için yapılan çalışmalar gibi bir çok fonksiyon bu yaklaşım altında MMK Metalurji laboratuvarları tarafından yürütülmektedir.
İnteraktif laboratuvarcılık yaklaşımında kilit unsur, hizmet verilen birim ile sürekli iletişim halinde olmak ve işletmenin amaçladığı iyileştirmenin ve sürecin tam olarak kavranmasını sağlamaktır. Ayrıca, laboratuvar çalışanlarının, özellikle kimyager ve Mühendislerin, laboratuvarcılık anlayışlarını bu amaca yönlendirmek, malzeme ve süreç bilgilerini sürekli yenilemelerini sağlamak önemlidir. Tahmin edileceği gibi bu da standart test laboratuvarcılığı dışında bir takım çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, MMK Metalurji laboratuvarları kurulduğu dönemden bu yana aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır.
– Yeni Hammadde Deneme Programları ve Hammadde Spesifikasyonlarının Oluşturulması
– Laboratuvar İçi Sunumlar
– Araştırma Raporları
– Kıyas Çalışmaları
– Üniversite ve Enstitülerle İşbirlikleri
– Yayınlar
– Akreditasyon ve 3. Şahıs Testleri
8. Bundan sonraki hedefiniz veya hedefleriniz nelerdir?

Ürün ve hizmet kalitemizin devamlılığını sağlamanın dışında gelecek dönemler için elbetteki hedeflerimiz mevcut. Bunları kısaca aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
– Ar-Ge çalışmalarına hizmet etmek ve gerekli teknik desteği sağlamak,
– Yaptığımız anket sonuçlarına göre Türkiye’de yeterince tanınmadığımızı farkettik. Bunun için web sitemizi ve facebook sayfamızı geliştirerek, bilinirliğimizi ve farkındalığımızı arttırmak,
– İlerleyen dönemlerde otomotiv sektörüne hammadde tedarik edeceğiz. Bunun için sürdürülen “ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi” belgesini alma çalışmalarına katkıda bulunmak.
– Üniversite ve enstitülerle işbirliği çalışmalarını arttırararak devam ettirmek ve sadece bölgesel değil Türkiye genelinde üniversitelerle beraber proje ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
– Diğer laboratuvarlarla işbirliği protokolleri imzalayarak müşterilerimize daha hızlı çözümler sunabilmek,

9. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, siyasal her alanda değişimin yaşandığı dünyada, değişimin içinde canlı kalabilmek için, inovatif yaklaşımları hem yaşantımızda hem de iş hayatımızda benimsememiz gerekmektedir. Bu çerçevede yapılacak yeni girişimlere bizler Ar-Ge faaliyetlerimizle yer vermekteyiz. Bizi değişimin içinde canlı ve dinamik tutacak olan, bu inovatif yaklaşım ve işbirliği olacaktır.

Kategori:
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

adiyaman escort bolu escort hatay escort karabuk escort nigde escort amasya escort