suriye-gerilimi-hatay-ekonomisini-vurdu-3820783_oHatay Sanayici İş Adamları Derneği (HASİAD) Başkanı Gülay Gül 2012 yılı vergilendirme dönemi ile Hatay’da genel ekonomik durum hakkında açıklamalarda bulundu. Eşitsizliğin azaltılmasındaki en önemli rolün vergi politikası olduğunu vurgulayan Gül yazılı açıklamasında şunlara yer verdi; “2013 yılı bütçe gelirinin 347.890.019.000 Lirası vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu miktar toplam bütçe gelirinin %87,7 sine tekabül eder.Gelirden alınan vergilerin toplamı (Gelir ve Kurumlar Vergisi) vergi gelirleri içindeki payı %28,03; KDV ve ÖTV’ nin payı %58,79 ve diğer vergi gelirlerinin payı ise %13.18’ dir. Buda gösteriyor ki 2013 yılı bütçe gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı %70’ in üzerindedir. Dolaysız Vergilerin payı’da %30’ un altındadır. Bu durum 2010, 2011 ve 2012 de de aynı idi.Gelir dağılımın daha adil hale getirilmesi ve verginin tabana yayılması politikaları birlikte uygulanması halinde dolaysız vergilerin toplam vergiler içindeki payı artabilecektir. Bir ülkede demokrasinin ve adaletin gelişmesinin ilk şartı adaletli bir vergi sisteminin hâkim kılınmasıdır. Vergi adaletinin sağlanmasında devlet, üzerine düşen görevleri yapabilmek için doğal olarak ülke toprakları üzerinde yaşayanlardan belli kıstaslara göre vergi toplamak zorundadır.Çağdaş sosyal devlette gelir ve servet eşitsizliklerini azaltmada en önemli rolü, vergi politikası oynamaktadır. Anayasanın 73’üncü maddesi, “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” diyerek, aynı anlayışı dile getirmiştir.Bu ilke, vergi oranlarının, mükellefin mali gücüne göre saptanmasını ifade eder. Vergi hukukunda “artan oranda vergi” denilen ve yöntemi yüksek gelir tabakalarından yüksek oranda, düşük gelir tabakalarından düşük oranlarda vergi alınması suretiyle, gelir eşitsizliklerinin azaltılmasını amaçlar. Vergi politikasının bu amaçla kullanılması, sosyal adalet ve sosyal devlet ilkelerinin bir gereğidir. Ayrıca, bu şekilde toplanan devlet gelirlerinin bir bölümünün, daha çok düşük gelirli grupların yararlanacağı bazı sosyal nitelikli kamu hizmetlerinde kullanılması da, herkese insan haysiyetine yakışır bir hayat seviyesi sağlaması hedefinin gerçekleştirilmesine yardım eder.”

2012 yılında Kar Marjı düştü!
Hasiad Başkanı Gülay Gül 2012 yılında gelirlerden kalan karın 2011 yılına oranla düştüğünü vurguladığı açıklamasında; “Gelir dağılımı ve vergi adaleti hakkında bu kısa görüşümüzden sonra; İlimizde geçen yıla kıyasla; 2012 yılında tahakkuk eden gelir vergisi, 2011 yılına göre % 2.65 oranında artış göstermiştir. Enflasyon oranını ve mükellef sayısındaki artış hesaba alındığında gerçekte vergi tahakkukunun azaldığı sonucuna varırız. Buda bize gelirlerin, giderleri karşılama oranı giderler lehine, gelirler aleyhine geliştiği yani karların azaldığını ifade eder. Nitekim; 2012 yılında mükellefler, gelirleri düşmesine rağmen 2011 yılına göre vergi sıralamasında daha üst sıralamada yer almışlardır ki İlimiz sanayicisinin, tüccarının, esnafının kısaca iş dünyasının isimlendirilemeyen bir ekonomik krizin içinde olduğu açıktır.” sözlerine yer verdi. Son yıllarda Ortadoğu’dan kaynaklı ilimizde yaşanan ekonomik krize rağmen iş insanlarımızın sahip oldukları bilinç ve hassasiyetle, zor koşullarda zoru başararak ilimizin kalkınmasında vergi vermenin bir ödev, bir zorunluluk ama bunların hepsinin ötesinde bir vatandaşlık görevi olduğunun bilinciyle 2012 vergilendirme dönemi Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Hatay ili geneli ödeme sıralamasında ilk 100 değerlendirmesine giren HASİAD üyelerini belirten Gül sıralamayı şöyle belirtti; “Gelirler Vergisinde; Kemal ALTUNAY, Semir MULLAOĞLU, Nizamettin ÖZKAYA, Abdullah KORKMAZ, Ali GÜNGÖR ve Ufuk AKILLI. Kurumlar Vergisinde; Hatboru Çelik Boru San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ovalı Motorlu Araçlar ve Ticaret Ltd. Şti.,Has Turizm Seyahat Ticaret A.Ş., Özbuğday Tarım İşletmeleri ve Tohumculuk A.Ş.,Or-Can Doğal Gaz Toptan Satış Dağıtım Ltd. Şti., Reles İthalat ve İhracat A.Ş., Hatay Has Otomotiv Ticaret A.Ş., İnci Bulgur ve Kömür San. Tic. A.Ş.,Öztopraklar Oto San. Ve Tic. Emlak Alım Satım İnş. Ltd.Şti., Akaş Tarım. Ürn. İnş. Ahşap Plastik Amb. San. Ve Tic. A.Ş., Ce-Ka Petrol Tic. Ltd. Şti.,Arslanoğlu Otomotiv San ve Tic. Ltd.Şti., Hatboru Çelik Çekmeboru San. Tic. Ltd. Şti., Özmirioğlu Pamuk Yağ Küspe San. Ve Tic. Ltd. Şti., Simge Market Ltd.Şti. ve diğer bütün vergi mükelleflerini Şahsım ve Yönetim Kurulu adına tebrik eder, en içten minnet duygularımızla teşekkür ederiz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.