İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 07.05.2024 Salı günü Saat 14.00’da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Kırmızı Salonunda toplanıyor.

Gündem maddeleri ise şöyle:

G Ü N D E M:

1. İskenderun Meydan Mahallesinde bulunan 3587 nolu parsel ve yakın çevresinin Park
Alanı, Ticaret – Konut Alanı, Konut Alanı, İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin
hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı işlemlerine esas itirazlar sonrası yapılan
değişiklikler, 14.12.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, 2. askı ilan
süresi içerisinde yapılan itirazların Belediyemiz Meclisinde görüşülerek gerekli meclis
kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar
Komisyonu Raporu.
2. İskenderun 2.Etap (Azganlık Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar
Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi
içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
3. İskenderun 3.Etap (Sarıseki Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar
Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi
içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
4. İskenderun 4.Etap (Bekbele Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
5. İskenderun 7.Etap (Cırtıman Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
6. İskenderun Pirinçlik (Büyükdere) Mahallesini kapsayan alana yönelik hazırlanan 6. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 05.03.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis karanının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
7. İskenderun Aşkarbeyli Mahallesi 5797 parsel meri imar planında Yurt Alanı olarak planlı olan alanın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

8. Belediyemizin 2023 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
9. 02.10.2023 Tarih ve 105 sayılı Meclis Kararı ile alınan gelirler günümüz şartları değerlendirilerek yeniden belirlenmiş olup, Mecliste görüşülerek karar alınması ve karar tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
10. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre HAZİRAN/2024 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.