İskenderun Belediye Meclisi İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı. Düzenlenen toplantı öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, belediye olarak çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek,”Halkımıza hizmet noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Projelerimizin bir kısmı bitti bir kısmı tamamlanmak üzere. Sosyal belediyecilik anlayışı hareket ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda insan odaklı hizmet üretiyoruz. İskenderun’un gelişimi ve kalkınması noktasında her türlü öneriye ve projeye açığız ”dedi. Yapılan gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

G Ü N D E M:
1) Belediyemizin 2017 Yılı Kesin Hesabının Meclisce görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
2) İmar İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’de istihdam edilen personelin maaş ödemeleri tek hak ediş olarak hazırlanarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinden karşılanması öngörülmüş olup, ilgili müdürlüğün müteahhitlik hizmetleri bütçesi tüm müdürlüklerin işçiliklerini karşılamaya yeterli olmayacağından işçilik hizmeti yapan muhtelif müdürlüklerin 03.5.1.04 ekonomik kodlu müteahhitlik hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğünün 03.5.1.09 ekonomik kodlu özel güvenlik hizmetleri giderleri için bütçelerine koymuş oldukları ödeneklerini münakalede bulunan şekli ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.5.1.04 ekonomik kodlu müteahhitlik hizmetleri gider kalemine aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, plan ve bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
3) Belediyemize bağlanan otoparkların işletilebilmesi için otopark ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi, plan ve bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
4) Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olan İskenderun Akçay mıntıkası 231, 282 ve 284 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2017 gün ve 334 sayılı kararı ile onaylanmış ve Büyükşehir Belediyesince 30 gün süre ile ilan edilerek plan kesinleşmiş olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun, DSİ’nin 25.10.2016 tarih ve 703334 sayılı kurum görüşü doğrultusunda kanal alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,imar komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
5) Meclisin Haziran ayında tatil edilmesi ile ilgili sözlü soru önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.
6) Bankalarda bulunan hesaplarımızın haczedilemeyecek kamu hesapları olduğu ,bankalarda bulunan vergi resim harç hesaplarımızda bulunan bakiyelerden yasaların müsaade ettiği şekilde vadeli hesap açılması durumunda da haczedilemeyeceği hususunda bankalara bilgi verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi plan ve bütçe komisyona havale edildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.