İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO)’nın Ağustos ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen’in konuşması ile başlayan toplantıda gündem dışı söz alan İTSO Meclis üyesi Müfit Tennioğlu, İskenderun’ Limanının özelleşme sonrası bölgede ihtiyacı önemli derecede hissedilen Lojistik köyün önemine vurgu yaparak, Tünel projesinin de yerinde bir karar olduğuna dikkat çekti.

qİTSO Başkanı Yılmaz, “Limanın çalışması ekonomi için önemli
İTSO Başkanı Levant Hakkı Yılmaz ise “Özellikle lojistik köy projesinin hayata geçirilmesi ve limanımızın tam kapasiteye yakın bir performansla çalışması şehrimiz ekonomisi için önem arz etmektedir. Ülkemizin en eski ve doğal limanlarından olan İskenderun Limanı yıllarca yatırım yapılamaması sebebiyle kapanma aşamasından dönmüş, 30.12.2011 tarihi itibariyle özelleştirilmesi tamamlanarak Limak Holding A.Ş. ‘ye devri yapılarak, 01.01.2012 tarihinde faaliyete başlamıştır.Körfez savaşından bu yana çok sıkıntılı günler geçiren ve tüm umudunu limanın çalışmasına bağlayan İskenderun esnafı; limandan umduklarını bulamamışlardır. Ama artık limanımız özelleştirilmiş ve faaliyetine başlamıştır.İskenderun olarak limandan beklentilerimiz; öncelikle limancılık faaliyetlerine İskenderun esnafının katılımın sağlanması ve şehir halkına istihdam sağlanmasıdır.toplantılarımızda sürekli söylüyoruz; unutulmamalıdır ki, İskenderun bir sanayi kentidir. Dış pazardaki rekabet koşullarını etkileyen en önemli unsurların başında lojistik maliyetler gelmektedir. Bu bağlamda; karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım ağının merkezi konumunda bulunan İskenderun, Bu konumunun avantajını kullanmaya devam etmelidir. Enerji maliyetlerindeki yüksek rakamları, lojistik maliyetlerindeki düşük rakamlarla dengelediğimiz müddetçe ihracat miktarımız hızla artacaktır” dedi..

ticaret ve sanayi-meclis toplantisi-3İTSO Meclisi üyelerine istatistik bilgiler verildi
İTSO Başkanı Yılmaz Ağustos ayı Meclis toplantısında meclis üyelerine ekonomik veriler ile ilgili istatistik bilgiler verdi. İTSO Başkanı Yılmaz açıklamasında, “Türkiye İstatisitik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birlikte oluşturduğu geçici dış ticaret verileri hakkındaki bilgileri paylaşmak istiyorum.Birçok Dünya ülkesinde yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık tabiî ki ülkemizi de oldukça etkilemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birlikte oluşturduğu geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatımız 2013 yılının Haziran ayında, 2012 yılının Haziran ayına göre %6 azalarak 12.438 milyon dolar olmuştur.İthalatımız ise %2,8 artarak 21 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı ise 2012 Haziran ayında %64,7 iken, 2013 Haziran ayında %59,2’ye gerilemiştir” ifadelerine yer verdi.

Dış ticaret açığımız %18,9 artmıştır.
İTSO Başkanı Yılmaz açıklamasının devamında ise, “Haziran ayında dış ticaret açığı 7.207 milyon dolardan 8.570 milyon dolara çıkarak %18,9 artış göstermiştir. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,2 azalmış, ithalat ise %6,5 artmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracatımız %2,3, ithalatımızda %2 oranında azalmıştır.” Dedi.

Avrupa Birliği’ne ihracat %5,3 artmıştır.
Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2012 Haziran ayında %37,1 iken, 2013 Haziran ayında %41,6’ya yükselmiştir. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre %5,3 artarak 5.171 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya
Almanya, 2013 Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke olmuştur. Bu ülkeye yapılan ihracat 2012 yılı Haziran ayına göre %3,5 artarak 1.157 milyon dolar olurken; Almanya’yı sırasıyla 925 milyon dolar ile Irak, 699 milyon dolar ile İngiltere ve 605 milyon dolar ile Fransa takip etmiştir.

İthalatta ise ilk sırayı Çin almaktadır.
Bu ülkeden yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %20,4 artarak 2.073 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Çin’i sırasıyla 1.993 milyon dolar ile Almanya, 1.893 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 1.481 milyon dolar ile İsviçre izlemektedir. İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer almaktadır.
Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1.453 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları olurken, bu fasılı; 1.063 milyon dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları, 816 milyon dolar ile demir ve çelik 791 milyon dolar ile örme giyim eşyası ve aksesuarı izlemektedir.

İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer almaktadır.
Aynı ayda; ithalatı en yüksek fasıl, 4.175 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlarıdır. Bu fasılı; 2 560 milyon dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları, 2.133 milyon dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyaları ve 1.545 milyon dolar ile demir ve çelik izlemektedir.Türkiye ve Hatay’ın son 5 yıla ait ihracat rakamları karşılaştırıldığında;2008 yılında Türkiye’den yapılan ihracat tutarı 132 milyar dolar iken, Hatay’ın 2008 yılındaki ihracat rakamı 1.76 milyar dolardır.2009 yılında Türkiye’den yapılan ihracat tutarı 102 milyar dolar iken, Hatay’ın 2009 yılındaki ihracat rakamı 1.41 milyar dolardır.2010 yılında Türkiye’den yapılan ihracat tutarı 114 milyar dolar iken, Hatay’ın 2010 yılındaki ihracat rakamı 1.69 milyar dolardır.2011 yılında Türkiye’den yapılan ihracat tutarı 135 milyar dolar iken, Hatay’ın 2011 yılındaki ihracat rakamı 2.03 milyar dolardır.2012 yılında Türkiye’den yapılan ihracat tutarı 152 milyar dolar iken, Hatay’ın 2012 yılındaki ihracat rakamı 2.05 milyar dolardır. 2013 yılının ilk altı ayında Türkiye’den yapılan ihracat tutarı 75 milyar dolar iken, Hatay’ın 2013 yılı ilk altı ayı ihracat rakamı 1.115 milyar dolardır. Bu tablolar dikkate alındığında Türkiye’nin 2023 yılındaki ihracat hedefi olan 500 milyar doların yaklaşık 8 milyar doları Hatay tarafından yapılacağı sürpriz olmayacaktır. Şüphesiz Suriye olayların çözüme kavuşturulması ayrıca; enerji, lojistik, ağır sanayi ve turizm yatırımlarının yapılması bu rakamın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Assan Port, Genel müdürü Ohri,”Konteynerleri bölgemize çekmek lazım”
İTSO meclisinin ağsutos ayı toplantısına konuşmacı olarak katılan Assan Port Genel Müdürü Vedat Ohri ise yaptığı açıklamasında, “Önemli olan konteynerlerin ülkemize ve bölgemize gelmeleri için çalışmalar yapmak ve kapasitelerimizi arttırarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflememiz lazım. Limanlara yatırımlar yapılıyor ama konteynerleri nasıl getireceğiz. Tartışmamız gereken konunun bu olduğuna inanıyorum. Limanımıza Türkiye’de Pazar yeri konumunda olan ve dünyada da ismi geçen uluslar arası bir konteyner taşıyıcı firması ve Pazar yeri olan MSC firması ile de çalışıyoruz. 2011 yılında sadece MSC ile Tyo iş hacmi 25 bin tyoluk bir hacme ulaştık. 2012 yılında bu rakam 85 bin Tyo seviyesine geldi ve bu yılın ilk 7 ayı için 73 bin 500 lerdeyiz ve 130 bin tyolarda kapatmayı hedefliyoruz. Limanımızda işlem gören müşteri sayısı İthalatta 288 ihracatta 612 farklı müşterilerle çalışıyoruz ve bunların yüzde 25’i Gaziantep Organize Sanayi bölgesinin müşterileri, diğerleri ise güneydoğu bölgelerinin çeşitli illerinde bulunmaktadır. Müşteri sayımız artmaktadır. Limanımız ve İskenderun Limanı da kendi interlandında önemli bir konuma geldi. Türkiye’nin genelinde çok ciddi yatırımlardan bahsediliyor. Bizim şu an 250 bin tyoluk kapasitemiz var. Pek çok gelecek gemiye ihtiyacız var. Toplam terminal sahamız 220 bin metrekareye, toplam yanaşma yeri bin metre kare, Terminal İç Demiryolu hattı ise 2×350 metreye ulaşacaktır. Toplam kapasitemiz ise 550 bin Tyoya ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

ticaret ve sanayi-meclis toplantisi-4Limak müdürü Aysel, “Limanda yatırımlar devam ediyor”
Meclis toplantısında Sine-vizyon destekli olarak sunum yapan Limak Port İskenderun Limanı Genel Müdürü Cem Aysel ise, 23 Mart 2013 tarihi itibari ile konteyner taşımacılığına başladıklarını belirterek “İskenderun Limanından Ortadoğu’yu ve çevre ülkelere Konteyner yük taşımacılığını da yapmaya başladık” dedi. İskenderun limanına yapılan yatırımları fotoğraflarla gösteren Aysel, “Konteyner taşımacılıkta artışlar olmaktadır. Bu da bölgenin konteyner taşımacılığında önemli potansiyel olduğunu göstermektedir. Çevre iller ve Organze sanayi bölgeleri ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Hükümetin projeye aldığı ve ihale edildiği Tünel projesini önemsiyoruz ve bu proje ile limanın kapsamı alanı daha da genişleyecektir.” Dedi. Limak Port’un Hatay genelinde istihdam oldurduğuna da vurgu yapan Aysel, “Limak İnsan Kaynakları olarak 159 kişi Hatay nüfusuna kayıtlı ve yüzde 80 olan personelimiz Hatay’da ikamet etmektedir. Teşaron firmaları da bu bölgeden temin ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

İTSO Meclisinde Limak vinçlerinin renkleri gündeme geldi
İTSO Meclisinde renkli gündem de oluştu. Limak Port yönetim kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in İskenderun Limanına getirdiği vinçlerin renklerinin sarı lacivert olması da gündeme gelirken, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, “Nihat Özdemir spora ve İskenderun’a ne kadar dever verdiği önemi biliyoruz. Şehrimizin güzide ve köklü takımlarından olan İskenderun spora da sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Bu vinçlerin bazılarının şehrin rengi olan turuncu maviye boyamasını da görmek isteriz” diyerek, Meclis üyelerinin alkışlarla İTSO başkanı Yılmaz’a destek verdi. AKİB Başkanı Aymen, “Doğu Akdenizin geçiş koridoruyİTSO’nun Ağustos ayı meclis toplantısına katılan Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkanı (AKİB) BülentAymen, ise, İskenderun Limanı ve Lojistik köyün kurulma bölge ekonomisine daha çok değer katacağına vurgu yaparak, “İskenderun Limanına konyener terminalinin kurulması ve Bölgede faaliyet gösteren diğer firmaların çalışması, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması için Ticaret Odaları Deniz Ticaret itici güç ve baskı unsurlarıdır” dedi. Türkiye’de liman faaliyetlerinin yanı sıra Lojistik faaliyetleri mutluk sureti ile faaliyete geçmesi gerektiğine dikkat çeken Aymen, “Lojistik ile birlikte depolama, transit lojistik faaliyete geçmelidir. Bizler sürekli Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşması noktasında lojistiğin önemine değiniyoruz. Bölgemiz için de lojistik merkezinin kurulması çok önemlidir. Çünkü hava yolu, demiryolu ve denizyolu üzerinde geçiş koridorunda bulunması lazım. İskenderun Limanı da bu özelliklere sahip. Devlet Demiryollarının Türkiye genelinde 18 ayrı noktaya lojistik mastır planı kurmayı düşünüyor. İskenderun Bu gün Burada yapılan toplantı bence çok başarılı bir toplantıdır. İskenderun’un şuan en çok ihtiyacı olan konu liman konusudur. İskenderun Doğu Akdeniz’in geçiş koridorudur. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunlara gerekli alt yapıyı sağlamamız lazım. Limana konteyner taşımacağılığı gelmesi için yük potansiyelinin arttırılması lazım. Bu bağlamda sadece İskenderun değil, Gaziantep, Şanlıurfa GAP Projesinin hayata geçirilmesi ile bu bölgede önemli bir taşımacılık ve konteyner hizmetleri olacak. İskenderun Limanının devreye girmesi ile Mersin limanındaki yük trafiğini buraya çekmeli ve demir çelik taşımacılığının da bu bölgeden yapılması için cazip teklifler ve girişimler yapılmalıdır. Bölgemizde önemli bir potansiyel var ve bu potansiyelin değerlendirilmesi için lojistik alt yapının hazırlanması lazım” dedi.

Temmuz ayı Mizanı kabul edildi.
İTSO Meclisinin son gündem maddesi olan Temmuz ayı Mizanı da oy birliği ile kabul edildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.