2012-8-gulay_gul_enerjisemineri_buyukHASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Gül gelir dağılımın daha adil hale getirilmesi ve verginin tabana yayılması politikaları birlikte uygulanması gerektiğini kaydetti. Bir ülkede demokrasinin ve adaletin gelişmesinin ilk şartı adaletli bir vergi sisteminin hâkim kılınması olduğuna dikkat çeken HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Gül “Vergi adaletinin sağlanmasında devlet, üzerine düşen görevleri yapabilmek için doğal olarak ülke toprakları üzerinde yaşayanlardan belli kıstaslara göre vergi toplamak zorundadır” dedi. Çağdaş sosyal devlette gelir ve servet eşitsizliklerini azaltmada en önemli rolü, vergi politikası oynadığına işaret eden HASİAD Başkanı Gül “Vergi politikasının bu amaçla kullanılması, sosyal adalet ve sosyal devlet ilkelerinin bir gereğidir.Ayrıca, bu şekilde toplanan devlet gelirlerinin bimünün, daha çok düşük gelirli grupların yararlanacağı bazı sosyal nitelikli kamu hizmetlerinde kullanılması da, herkese insan haysiyetine yakışır bir hayat seviyesi sağlaması hedefinin gerçekleştirilmesine yardım eder” diye konuştu. Hatay’da geçen yıla kıyasla, 2012 yılında tahakkuk eden gelir vergisinin, 2011 yılına göre % 2.65 oranında artış gösterdiğini kaydeden HASİAD Başkanı Gül şöyle devam etti: “Enflasyon oranını ve mükellef sayısındaki artış hesaba alındığında gerçekte vergi tahakkukunun azaldığı sonucuna varırız. Bu da bize gelirlerin, giderleri karşılama oranı giderler lehine, gelirler aleyhine geliştiği yani karların azaldığını ifade eder. Nitekim 2012 yılında mükellefler, gelirleri düşmesine rağmen 2011 yılına göre vergi sıralamasında daha üst sıralamada yer almışlardır ki; ilimiz sanayicisinin, tüccarının, esnafının kısaca iş dünyasının isimlendirilemeyen bir ekonomik krizin içinde olduğu açıktır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.