Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere bugün (6.7.2012) toplandı. Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanvekili Ahmet Birsel Aktaş, çeşitli etkinliklerin yer aldığı çok güzel bir festival yaşandığını öne sürerek 30.Uluslararası İskenderun Turizm ve Kültür Festivali’ne emeği geçenlere teşekkür etti.
Gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı:
1- Aşkarbeyli Mıntıkası 6257 nolu parselin bulunduğu alanın Yüksek Gelişme Konut Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu ad okunarak yapılan oylamada oyçokluğuyla,
2- Aşkarbeyli Mıntıkası 6257 nolu parselin bulunduğu alanın Emsal=3.00 Max. ve H=11 Kat Max. olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onayı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu ad okunarak yapılan oylamada oy çokluğuyla,
3- Aşkarbeyli Mıntıkası 6257 nolu parselin bulunduğu alanın Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilmesi ile ilgili Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu açık oylamayla yapılan oylamada oy çokluğuyla,
4- TUBİTAK tarafından İŞBAP destekleme programı kapsamında desteklenen 112R004 nolu Hatay İli yenilik platformları proje destekleme sözleşmesinin onaylanması hususundaki Özel Kalem Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu açık oylamayla yapılan oylamada oyçokluğuyla kabul edildi.
Meclis, 1 Ağustos 2012 Çarşamba günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.