Avukat Bülent Akbay, öğrencilerin eğitim hakları için mücadele ediyor. MKÜ’de öğrenciler yasal haklarını kullandıkları için soruşturmalara tabi tutuldu. Avukat Bülent Akbay, konuyla ilgili başvurduğu Hatay İdare Mahkemesi’nin yürütme durdurma kararını basınla paylaştı. Akbay, “39 öğrenci için açmış olduğumuz davalarda 13 davada yürütmeyi durdurma taleplerimiz kabul edilmiştir. 1 ay uzaklaştırma cezası aldığı için daha önce Yürütmeyi durdurma talebinde bulunmayan 26 öğrenci için de yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. Bu davalarda da eğitim yılı başlamadan Yürütmeyi durdurma kararı verileceği kanaatindeyiz.. Öğrencilerden 54’ü bir ve iki dönem okuldan uzaklaştırılırken, 9’u ise okuldan ve YÖK’ten atıldı” dedi.
Mustafa Kemal Ünüversitesi’nde (MKÜ) son bir dönemde toplam 200 öğrencinin demokratik ve anayasal haklarını kullandıkları için üniversite yönetimi tarafından soruşturmaya tabi tutulduğu ortaya çıktı. Söz konusu öğrencilerden 54’ünün bir ve iki dönem okuldan uzaklaştırıldığı, 9 öğrencinin ise okuldan ve yüksek öğretim kurumlarından atılarak öğrenim hakları tamamıyla ellerinden alınmıştı. Bu süreçte, öğrencilerin eğitim hakları için mücadele eden Avukat Bülent Akbay yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu.
Hatay İdare Mahkemesi’nin aldığı karar şöyle:
“Olayda, iptali istenilen Fakülte Disiplin Kurulu kararı ile davacının eyleminin öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10/c maddesi kapsamında olduğu değerlendirmesi yapılarak ceza verildiği anlaşılmakta ise de, dayanak alınan Yönetmeliğin 10/c maddesinin “Yükseköğretim Kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş pankart ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak” eylemlerini düzenlediği, oysaki davacının dosya da bulunan CD örneğinin incelenmesinden yönetmeliğin bu maddesi kapsamında değerlendirilebilecek hiçbir fiilin bulunmadığı, bunun dışında katıldığı yürüyüşte davacının herhangi bir siyasi ya da ideolojik slogan attığına dair bir görüntünün bulunmadığı, yapılan yürüyüş eyleminin silahsız ve saldırısız olduğu, şiddet içermediği, bu yönden de söz konusu eylemin Anayasamızın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı başlıklı 34. maddesinde ifadesini bulan ve herkesin önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu şeklinde anayasal güvence altına alınan temel haklar kapsamında yapılmış bir eylem olduğunun anlaşılması karşısında davacıya verilen disiplin cezası işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının eğitim sürecinin kesintiye uğraması durumu oluşacağından davacı yönünden telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı muhakkaktır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına 15/08/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.