ali-ihsan-suTurizm insanların sürekli yaşadıkları yer dışında yaptıkları seyahatler ve gittikleri yerlerde geçici konaklamalarından doğan ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili sosyo-ekonomik faaliyetlerdir. Ulusal ve uluslararası  alanlarda turizmin yatırımları ve iş hacmini geliştiren,gelir yaratan, döviz sağlayan, yeni istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen,siyasal bakımdan da önemli toplumsal ve insani fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran bir nitelik kazanması,özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatinin, bu endüstri üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu ülkelerin karşılaştıkları ekonomik darboğazların aşılmasında turizmin yarattığı dinamik ekonomik etkiler, diğer sektörlere canlılık kazandırması, kazanılan döviz gelirlerinin ihracat ve GSMH içindeki payının artması ve yarattığı istihdam olanakları, turizm sektörünün ülke ekonomilerindeki önemini hızla arttırmaktadır. Halkları ve kültürleri birbirine yakınlaştıran turizm, küresel olduğu kadar ulusal anlamda da bir barış ve uzlaşı projesidir. Ayrıca sürdürülebilir bir çevreciliğin, kaynakların doğru kullanımı ile bugünkü ve gelecekteki yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli misyon üstlenmektedir.Yeni yatırım alanları oluşturmak, ürün çeşitliliğini arttırmak ve niteliklerini yükseltmek gerçekleşebilecek önemli hedeflerdir. Gezi alışkanlıklarının değişmesi, teknolojideki hızlı gelişim ve turizmin giderek çeşitlenmesi, her yıl daha fazla insanın yer değiştirmesine ve dolayısıyla sosyal ve kültürel-alışverişin artmasına olanak sağlamaktadır.Giderek daha sert bir rekabetin yaşandığı turizm pazarına geç girmiş olan Türkiye, dünya ortalamasının çok üzerinde bir hızla büyüyerek kısa zamanda yüksek bir ivme yakalamıştır. Ülkemiz bugün turizm pazarında Akdeniz Bölgesinin en hızlı büyüyen destinasyonlarından biri haline gelmiş, son 10 yıldır bir yapısal değişikliğe gitmiştir. Bu değişiklik, turizm sektörünün çalışma biçimi ve koşullarının uluslararası standartlara uyum göstermeye başlaması biçimindedir.Turizm; emek, yoğun hizmet veren bir sektördür. Turizm sektörü vasıtasıyla edinilecek olumlu imaj, iyi bir Türkiye markasıyla uluslararası siyasal-sosyal ve ekonomik tüm gelişim ve oluşumlarda daha üstün bir etki gücü elde edinmemizi sağlayacaktır. Dünyada ve ülkemizde modernleşme ve barışın kurumsallaşmasına turizm sektörünün önemli katkılarda bulunduğunu unutmamamız gerekir.Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanısıra, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici  rolünün  tüm dünyada egemen  olması dileğiyle, Turizm Haftasını  kutluyor,  sektörün gelişmesine emek veren herkese başarılar diliyorum.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.